طرح بانک اطلاعات پروژههای تحقیقاتی و مدارک علمی آب با تأکید بر تهیه مدرک

نویسنده

چکیده

هدف از اجرای این طرح, جمعآوری و سازماندهی اطلاعات مربوط به پروژههای تحقیقاتی و مدارک علمی آب است. اطلاعات گردآوری شده به همراه چکیده آنها با استفاده از دستورالعمل US MARC BIBLIOGRAPHIC FORMAT 1995 به کاربرگهها منتقل و پس از انجام کنترلهای لازم به ماشین وارد شده است. تاکنون اطلاعات مربوط به 5000 مدرک (مقاله سمینار, گزارش تحقیقاتی, پایان نامه, مقاله مجله) وارد ماشین شده و بازیابی اطلاعات و مدارک توأماً امکانپذیر است. مدارک به زبانهای فارسی, انگلیسی, فرانسه, آلمانی و روسی, و توصیفگرها به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

عنوان مقاله [English]

OUTLINE OF A DATABASE ON WATER RESOURCE RESEARCH PROJECTS AND DOCUMENTS WITH EMPHASIS ON DOCUMENT DELIVERY

نویسنده [English]

  • Mahrokh Malekian
چکیده [English]

This project aims at collecting and cataloging the information pertaining to the research projects and documents concerning water resource. The data collected along with abstracts were entered into worksheets in compliance with US- MARC bibliographic format. They were fed into the computer following the necessary validation process. So far more than 5000 documents (Proceedings, research report, dissertations and journal articles) have been entered and it is possible to simulataneously retrieve both the information and the actual document. The documents are in Persian, French, English, German and Russian. The descriptors are in both Persian and English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Projects
  • water resources
  • database
  • water
  • Standards