کنترل کیفیت فرآورده های اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

جان کلام در این مقاله این است که رعایت استاندارد در تولید فرآورده های اطلاعاتی یک اصل است. هرقدر توجه به خواست های مشتری بیشتر مدنظر باشد, هماهنگی با استانداردهای جهانی قطعاً بیشتر است. دراین راستا استفاده از مجموعه استانداردهای       ISO 9000 سبب جلب رضایت مشتری و متقاعد نمودن وی میگردد. نکته دیگر اینکه به کارگیری روش های استاندارد برای هرچه کمتر کردن کاستی های فرآورده های اطلاعاتی و نیز تضمین رضایت مشتری ضروری است. به علاوه, استفاده از استانداردها میزان خطرپذیری در فرآورده های ناقص را به حداقل می رساند.

کلیدواژه‌ها