ایجاد پایگاه اطلاعات اصطلاح شناسی در زمینه پژوهش های ایمنی, به منظور دستیابی موثر به اطلاعات ایمنی از پایگاه های اطلاعاتی متعدد

نویسندگان

چکیده

مبحث ایمنی در زمینه های متعددی مانند ایمنی شغلی, ایمنی عبور و مرور, مسایل زیست محیطی, ایمنی شیمیایی , ایمنی دارویی و نظایر آن مورد مطالعه گسترده قرار گرفته است. از این رو, برای گردآوری اطلاعات ایمنی در زمینه های بین رشته ای ضروری است اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی چندگانه در زمینه های مذکور بازیابی شود. با وجود این, گردآوری کامل اطلاعات ایمنی, به دلیل تفاوت میان نظام های کلیدواژه ای که در هر پایگاه اطلاعاتی اعمال می شود, مشکل است. پایگاه اطلاعات اصطلاح شناسی در زمینه پژوهش های ایمنی گسترش یافت تا به شیوه ای خلاق, کارآیی بازیابی از پایگاه های اطلاعاتی متعدد را, با توجه به مباحث ایمنی, اصلاح نماید. این مقاله فرآیند ایجاد و ویژگی های پایگاه اطلاعات اصطلاح شناسی را که در حال توسعه است شرح می دهد.

کلیدواژه‌ها