ارزیابی خدمات دکومانتاسیون در بنگلادش

نویسنده

چکیده

در این گفتار تاریخچه مختصر توسعه کتابداری و دکومانتاسیون در بنگلادش همراه با معرفی مهمترین کتابخانه ها و مراکز اسناد این کشور  آمده است. تقریباً تمام کتابخانه ها و مراکز اسناد با مشکلاتی از قبیل کمبود جا، بودجه،  ناکافی بودن تعداد کارکنان آموزش دیده و مجموعه های محدود روبرو هستند.