مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ (HWWA) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه، و آرشیو آن

نویسنده

چکیده

در سال 1908 میلادی آرشیو اقتصاد جهانی هامبورگ توسط دولت آلمان تاسیس شد. کار این آرشیو عبارت بود از تهیه بریده جراید از روزنامه ها و مجلات تخصصی اقتصاد در سطح جهانی و ذخیره  بازیابی آنها. پس از جنگ جهانی اول، آرشیو توسعه یافت. ابتدا، کتابخانه به آن ضمیمه شد و در فاصله ای اندک، بخشها و مراکز دیگر تشکیل شد و به آن پیوست و از مجموع آنها موسسه بزرگی تاسیس یافت که ساخت آن تا امروز، کم و بیش همانست که بود. موسسه، نام هسته اصلی خود (HWWA) را حفظ کرد و تاکنون نیز همچنان آن را حفظ کرده است.