دکومانتاسیون و علم کتابداری

نویسنده

چکیده

علم کتابداری از سده نوزدهم میلادی وارد مرحله نوینی از تکامل تاریخی شد. اشاعه مدارک مکتوبی که سالیان سال در مجموعه های کتابخانه ها گرد آمده بود، وجهه نظر خاص قرارگرفت. بر این اساس مورخان کتابداری را به سه دوره متمایز تقسیم کرده اند:                         دوره باستان                         دوره میانه                         دوره نوین