پل اوتله و هنری لافونتن:ابداع کنندگان رده بندی دهدهی جهانی و بنیانگذارانموسسه بین المللی کتابشناسی

نویسنده

چکیده

سی سال آخر سده نوزدهم و آغاز سده بیستم دوران شکوفائی صناعت، سیاست و علوم اجتماعی برای اروپای غربی به شمار می رفت. این سالها، دوره زنوب گرام، پاستور،هرتز، روننگن، مارکنی، پیر و ماری کوری، ماکس پلانک، انیشتین، روتر فورد و لانژون بود. همینطور دوره ای بود که انسان توانست در برابر قانون جاذبه زمین مقاومت کند و هواپیما بسازد (سانتو دومون، بریگه، بلریو)