همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان

نویسندگان

چکیده

  جامعه تحقیق حاضر کلیه مقالات منتشرشده در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه «امرالد» در سال‌های 2003 تا 2008 است. نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که 8320 مقاله با همکاری 10760 محقق منتشر شده است. در متن مقاله پرکارترین نویسندگان، پرکارترین کشورها از لحاظ تعداد مقالات، پرکارترین مراکز پژوهشی، و پرکارترین مجله‌ها از لحاظ تعداد مقاله مشخص شده‌اند. میانگین ضریب همکاری بین محققان حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز 08/0 بوده است. در رابطه با مسئله اصلی مقاله (یعنی وجود رابطه بین تولید علم و میزان مشارکت محققان این رشته) رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. بررسی نتایج نشان می‌دهد که علیرغم اهمیت و ضرورت انجام فعالیت‌های پژوهشی به‌‌صورت مشترک که منجر به افزایش کیفیت آن‌ها می ‌ شود، در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی ضریب مشارکت گروهی بین محققان بسیار پایین است و بالطبع، پژوهشگران این حوزه علاقه چندانی به نوشتن مقالات به‌‌صورت گروهی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between Scientific Output and Collaboration among LIS Scholars around the World [as Reflected in Emerald Database]

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh
  • Amir Hussein Abdulmajid
  • Mina Afshar
  • Seddigheh Mousavifar
  • Fatemeh Farhadi
چکیده [English]

Sample of The present investigation was drawn from the total number of LIS articles published in Emereald Database during 2003-2008 period. 8320 articles was produced by 10760 researchers. The most prolific writers, countries having the highest number of articles, the most prolific research centers, and the busiest journals based on article count alone, were identified. Mean coefficient of collaboration among LIS scholars was 0.08. No significant correlation was found between scientific output and degree of collaboration. Findings indicated that in spite of the importance of joint research that would eventually lead to an increase in quality, coefficient of collaboration among LIS scholars is very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometry
  • Group collaboration
  • LIS
  • Emerald Database
  • scientific output