کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: مورد‌کاوی نقشه علم مدیریت شهری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر، آشنایی مقدماتی با خوشه‌بندی اطلاعات و نشان دادن کاربرد روش‌های خوشه بندی در ترسیم نقشه‌های علم می باشد. به این منظور انواع رویکردها به دسته بندی و خوشه بندی اطلاعات به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرند و با بررسی پژوهش های مشابهدر این شاخه علمی، کاربرد این روش‌ها در فرایند مصورسازی اطلاعات مفهومی و ترسیم نقشه‌های علم معرفی می شود. در انتها با اجرای الگوریتم خوشه بندی سلسله  مراتبی تجمعی که نوعی از الگوریتمهای خوشه بندی بر مبنای روش ارتباط کامل می باشد، نقشه علم مدیریت به عنوان یکی از شاخه های علمی بین رشته ای و نوظهور مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Clustering Methods in Drawing Maps of Science: Case Study of the Map For Urban Management Science

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abuei Ardakan
  • Hassan Abedi Jafari
  • Fattah Aghazadeh
چکیده [English]

The present paper offers a basic introduction to data clustering and demonstrates the application of clustering methods in drawing maps of science. All approaches towards classification and clustering of information are briefly discussed. Their application to the process of visualization of conceptual information and drawing of science maps are illustrated by reviewing similar researches in this field. By implementing aggregated hierarchical clustering algorithm, which is an algorithm based on complete-link method, the map for urban management science as an emerging, interdisciplinary scientific field is analyzed and reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information clustering
  • Scientometry
  • science maps
  • urban management sciene