مطالعه تطبیقی میزان گرایش پژوهشگران ایرانی در حوزه‌های ‌‌‌موضوعی مختلف به مشارکت و همکاری گروهی در سال‌های 1998تا 2007

نویسندگان

چکیده

جامعه پژوهش حاضر را کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی که در سال‌های 1998 تا 2007 در نمایه استنادی علوم پایگاه «وب‌آوساینس» نمایه‌ شده‌اند، تشکیل می‌دهند. روند رشد تولیدات علمی با الگوهای نویسندگی مختلف (تک‌نویسنده‌ای، دو‌نویسنده‌ای، سه‌نویسنده‌ای، چهارنویسنده‌ای و بیش از چهارنویسنده‌ای) در حوزه‌های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتیجه این بررسی نشان داد که تولیدات تک‌نویسنده‌ای در اکثر حوزه‌ها کم‌ترین میزان رشد را داشته‌اند و در مقابل، تولیدات بیش از چهار‌نویسنده‌ای و چهار‌نویسنده‌ای به ترتیب بیش‌ترین میزان رشد را به خود اختصاص داده‌اند. پرمشارکت‌ترین حوزه‌ موضوعی، حوزه زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، و کم‌مشارکت‌ترین حوزه‌، ریاضیات است. میزان همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران در حوزه‌های مختلف نیز نشان داد که پژوهشگران در حوزه‌های زمین‌شناسی و اقتصاد و بازرگانی، بیش‌ترین مشارکت را با پژوهشگران دیگر کشورها داشته‌اند. پژوهشگران حوزه‌های داروشناسی و شیمی نیز کم‌ترین میزان همکاری بین‌المللی را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Propensity of Iranian Researchers for Collaboration and Team Work for the Period 1998-2007

نویسندگان [English]

  • Zohyr Hayati
  • Freshteh Didgah
چکیده [English]

For the present study, Iranian researchers scientific output for 1998-2007 period as indexed by Web of Science citation database were collected. The trend in scientific output were studied and analyzed using various authorship algorithms (single authored, co-authored, triple authored, papers with four or more authors). Findings indicated that single authored output had the lowest rate of gain while outputs with four or more author had the highest growth rate. The most collaborative subject field had been molecular biology and genetics and the least collaborative had been mathematics. The scope of international cooperation in various fields also indicated that geology, economics and business had the highest amount of cooperation with researchers from other countries. Pharmacology and chemistry had the least international cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific cooperation
  • Subject Areas
  • International Cooperation