بررسی میزان رضایت از مراکز اطلاع‌رسانی، مجلات الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی، و رابطه آن‌ها با سن و رتبه علمی اعضای هیئت علمی

نویسنده

چکیده

بررسی میزان استفاده از مراکز اطلاع‌رسانی و مجلات الکترونیکی و میزان رضایت از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و رابطه آن‌ها با سن و رتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران هدف این پژوهش است. جامعه آماری 700 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده‌های پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای منظم انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده اعضای هیئت علمی از مجلات الکترونیکی بیش از مجلات چاپی است. میزان رضایت از پایگاه‌های اطلاعاتی و همچنین استفاده از پایگاه‌ها بالا است و بیش‌ترین استفاده برای دستیابی به مدرک در درجه اول از کتابخانه‌های دیجیتالی، در درجه دوم از هر دو کتابخانه، و در درجه سوم از کتابخانه‌های چاپی به تنهایی می‌شود. از دیگر نتایج این بررسی، وجود رابطه بین سن و استفاده از مجلات الکترونیکی، سن و استفاده از مراکز اطلاع‌رسانی، سن و رضایت از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و نبود رابطه میان رتبه علمی و استفاده از مجلات الکترونیکی، و رتبه علمی و رضایت از پایگاه‌های الکترونیکی تخصصی، و وجود رابطه میان رتبه علمی و استفاده از مراکز اطلاع‌رسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction with Information Centers, E-Journals and Specilized Databases and their Correlation with the Age and Academic Rank of Faculty Members

نویسنده [English]

  • Mojdeh Salajegheh
چکیده [English]

The present study intends to study the extent of utilization of information centers and e-journals as well as satisfaction rate and to correlate these with age and academic status of faculty members at medical schools in Iranian medical universities. A questionnaire was used for data collection. 700 faculty members were selected using regular random sampling. Results indicate that faculty members use e-journals more than printed journals. Satisfaction rate with databases as well as their utilization is high. Digital libraries are used heavily for document access. A combination of digital library and print library comes second, followed by using print libraries exclusively. The study further demonstrates that there is a link between variables such as age and using e-journals, age and using information centers, age and satisfaction with specialized databases. There was no correlation between academic status and e-journal usage, academic status and satisfaction with electronic databases and academic ranking with using information centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic journals
  • databases
  • Information centers
  • digital libraries