چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در سطح ملی بر اساس تجربه کشورها

نویسندگان

چکیده

تعامل پذیری ابزاری است که از طریق آن، اتصال میان سیستم ها، اطلاعات و روش های کاری چه در داخل یک سازمان و چه بین سازمان‌ها در سطح ملی، منطقه ای یا بخشی اتفاق خواهد افتاد. سازمان‌ها در اثر تعامل‌پذیر‌شدن با یکدیگر، می توانند خدماتی با کیفیت بهتر و هزینه کم‌تر ارائه دهند. برای آن که سازمان‌ها بتوانند با هم تعامل داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذارند، لازم است که از چارچوب و مدل های مشخصی استفاده نمایند. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی برای تعامل پذیری بین سازمان‌ها با استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است. چارچوب پیشنهادی از ابعاد مختلف کسب‌وکار، اطلاعات، معنایی و فنی تشکیل شده که هر یک از این ابعاد، از مؤلفه های مختلفی تشکیل شده است. چارچوب ارائه شده، با استفاده از نظرات خبرگان اعتبارسنجی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework for E-Government Inter-Operability at National Level based on the Experience of Other Countries

نویسندگان [English]

  • Mashomeh Sadeghi
  • Samieh Khosravi
  • Kolthom Abbassi
چکیده [English]

Inter-operability is a tool by which a link is established between systems, information and operations within an organization or organizations at a national, regional or even divisional level. Through mutual inter-operability, organizations could offer better quality of service at a lower cost. In order to inter-operate with one another and to share the needed information, organizations need to employ specific frameworks and models. The present paper intends to provide a framework for inter-operability among organizations using the experience gained by various countries in the area of E-Government inter-operability. The proposed framework encompasses various business, information, semantic and technical aspect. Each aspects in turn is comprised of different components. The Framework offered was validated using expert views.

کلیدواژه‌ها [English]

  • inter-operability
  • Framework
  • E-government
  • Validation