سنجش بلوغ همسویی راهبرد‌های فناوری اطلاعات و کسب‌وکار در سازمان؛ مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک

نویسندگان

چکیده

برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در راستای تحقق اهداف سازمان، از مهم‌ترین مباحثی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه مدیران سازمان‌های پیشگام بوده است. این موضوع تحت عنوان همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب‌وکار، مطرح است. یکی از مهم‌ترین مدل‌های مطرح در بحث همسویی راهبرد فناوری اطلاعات و راهبرد کسب‌وکار، «مدل لوفتمن» می‌باشد که عوامل همسویی شناسایی‌شده در آن، اساس کار این تحقیق را تشکیل می‌دهد. این مدل دارای پنج سطح، و هر سطح شامل شش عامل است. به منظور شناسایی میزان اهمیت هر یک از عوامل همسویی، پرسشنامه‌ای طراحی گردید و در اختیار مدیران فناوری اطلاعات و کسب‌وکار شرکت سایپا یدک قرار داده شد. سپس به‌منظور سنجش میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب‌وکار، با استفاده از عوامل شناسایی‌شده در این مدل، پرسشنامه دیگری طراحی گردید تا شرایط جاری شرکت تعیین شود. در نهایت نمره همسویی موزون محاسبه شد. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت سایپا یدک در سطح سوم همسویی مدل لوفتمن قرار دارد که بیانگر مرحله تمرکز کامل است. در نهایت، راهکارهایی برای ارتقا به سطح چهارم همسویی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Maturity of IT and Business Strategies Alignment in Organization: Case Study of SAIPA-Yadak Company

نویسندگان [English]

  • Mohmmad Reza Taghva
  • Payman Hajizadeh
چکیده [English]

IT strategic planning towards realizing organizational is one of the most important topics among managers of leading companies. It is known as alignment of IT and business strategies. The alignment factors identified in Luftman model on IT-Business Alignment form the basis of the present study. Luftman model is comprised of five levels, each level consisting of six factors. A questionnaire was designed and distributed among managemers in Saipa Yadak in order to identify the impact of each alignment factor. Thereafter in order to measure the extent of IT-Business alignment, another questionnaire was devised to determine company’s current status. Finally a balanced alignment factor was calculated. Results indicate that Saipa Yadak is at the third alignment level according to Luftman model. This illustrates a stage of total focus. Tactics are offered for approaching the fourth level of alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT-Business alignment
  • IT strategy
  • maturity of strategic alignment
  • alignment measurement
  • Business Strategy