عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط

نویسنده

چکیده

تغییرات در سمت‌وسوی رشد فناوری به همراه تغییرات در اقتصاد جهانی باعث شده‌اند که شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت روزافزونی در توسعه اقتصاد کشورها برخوردار شوند. این شرکت‌ها برای موفقیت در فضای رقابتی باید کیفیت محصولات و فرایندهای مدیریتی خود را همزمان با کاهش هزینه‌ها بهبود بخشند. به همین منظور نیز کاربرد فناوری اطلاعات در آن‌ها الزامی است. مطالعات نشان می‌دهند که هر چند این شرکت‌ها می‌توانند از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی سود برند، اما برای بهره‌مندی از این مزایا و موفقیت در کاربرد این فناوری نیاز به شرایطی خاص دارند. به عبارت دیگر موفقیت در کاربرد فناوری اطلاعات در آن‌ها، اقتضایی است. وجود چنین واقعیت‌هایی باعث شده که مطالعات و پژوهش‌های زیادی به شناخت عوامل مؤثر بر کاربرد این فناوری در شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص یابند که در این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود. به این منظور ابتدا نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی، تبیین و سپس به کاربردهای فناوری اطلاعات در آن‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه نیز پژوهش‌هایی که به بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد این فناوری در این شرکت‌ها پرداخته‌اند، معرفی و نتایج آن‌ها در قالب مدل تغییر «پتیگرو» و «ویپ»، دسته‌بندی و ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Impacting on Development of IT and E-Commerce in SMEs

نویسنده [English]

  • sirous Alidousti
چکیده [English]

Shifts in both the sense and direction of IT development coupled with shifts in global economy have caused small to medium enterprises (SMEs) to enjoy an increasing prominence in national economic development. In order to succeed within a competitive milieu, these companies must boost the quality of their products and management processes while reducing costs. Therefore it becomes imperative to deploy IT. Studies show that while SMEs could profit from IT and E-Commerce, but to reap its benefits and succeed in deploying this technology they need to secure special conditions. In other words, the success rate in SMEs is contingent-based. Such realities have led to numerous studies and research to identify the factors impacting on IT deployment in SMEs. The present paper initially explains the role of SMEs in economic development and would follow it up with the application of IT in these enterprises. The cogent impact factors are categorized and presented within the framework of Pettigrew and Whipp change model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • SMEs
  • success factors
  • Failure Factors
  • change
  • grouping