بازطراحی اقلام محتوایی پرتالهای استانی ایران

نویسندگان

چکیده

مهم‌ترین بستر برای توسعه دولت الکترونیکی، وب‌سایتهایند که نقش رابط بین دولت و ‏شهروندان را ایفا می‌کنند. وب‌سایتها در مراحل مختلف تکوین دولت الکترونیکی کارکردهای گوناگونی دارند. این کارکرد در وهله اول، ارائه اطلاعات دولتی و تأمین ارتباط میان دولت و مخاطبان آن است. با وجود این در صورت، ساخت پایگاههای وب مستقل و ناهماهنگ با یکدیگر برای سازمانهای دولتی، این خطر وجود دارد که در طول زمان با مجموعه‌ای نامتقارن و ناموزون از وب‌سایتهای دولتی روبه‌رو شویم که کاربرد آنها را کاهش دهد و بهره‌وری لازم را از سرمایه‌گذاری صورت گرفته فراهم نسازد. در گونه‌ای از پایگاههای وب که به نام پرتالهای استانی شناخته می‌شود، این هماهنگی از طریق ابلاغ «سرفصلها و عناوین اطلاعات پرتال استانی و حداقل ضوابط و ویژگیهای نرم‌افزاری آن» در سال 1383 از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) صورت پذیرفته است. در این مقاله نتایج پژوهشی ارائه می‌شود که در آن به بررسی وضعیت پرتالهای استانی در مقایسه با سرفصلها و عنوانهای یاد شده پرداخته شده است. به این منظور پس از معرفی سرفصلها و عنوانها،‌ نتایج بررسی وضع کنونی پرتالهای استانی ارائه و در ادامه نیز به چگونگی بازنگری در مجموعه اقلام محتوایی و اطلاعاتی پرتالهای استانی از طریق بررسی نوشتجات، استخراج اقلام پرتالهای مشابه در سه کشور پیشرفته در حوزه دولت الکترونیکی و کاربرد روش دلفی بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redesigning of Contextual Items of Iranian State Portals

نویسندگان [English]

  • Sirous Alidousti
  • Zahra Sadat Khalili
چکیده [English]

Web sites represent the most important springboard for development of E-government, as/ bacause they serve as a link between the government and the citizens. These websites serve different functions during the various stages of E-government development. Primary function is to offer government information and to secure communication between the government and its audience. If developed independently without any coordination, setting up websites for government agencies would present the risk of facing an asymmetrical and unbalanced collection of such sites over the course of time that not only prove of limited functionality but would not have the performance commensurate with the investment. In a type of websites, known as State or Provincial Portals, such coordination was promulgated through issuance of the directive “Subject Headings for State Information Portals and Minimum Software Requirements and Qualifications”. The directive was issued in 2004 by the now defunct Management and Planning Organization. The present paper reports the research outcome of a project that compared the status of existing state portals with the subject headings indicated in the above directives. Following a detailed study, it provides pointers regarding the revision of contextual and information items in the said portal through literature survey and comparative study of similar E-government portals in three developed using as well as the Delphi method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • E-government
  • Portal
  • Content
  • Information
  • Delphi method