تولیدات علمی رشته دندانپزشکی در مجلات ایرانی در سالهای 1358-1385

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

  در این پژوهش با بهره‌گیری از روشهای علم‌سنجی، به مطالعه رشد و توسعه میزان تولید علم رشته دندانپزشکی در ایران طی سالهای 1358-1385 پرداخته شده است. 2726 مقاله تخصصی دندانپزشکی با توجه به سیاهه وارسی بررسی شدند و حوزه تخصصی آنها با استفاده از سرعنوانهای موضوعی پزشکی «مش» مشخص شد. نشریه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 804 مقاله، 07/35 درصد کل مقالات مجلات تخصصی فارسی دندانپزشکی را منتشر کرده و در صدر است. 2197 مقاله به صورت گروهی و 529 مقاله به صورت فردی نگاشته شده است. بیشترین تعداد مقالات مربوط به پروتزهای دندانی و کمترین تعداد مربوط به پاتولوژی دهان و دندان است. از سال 1379 میزان تولیدات علمی رشته دندانپزشکی سیر صعودی خود را آغاز کرده و در سال 1385 با تولید 360 مقاله علمی به بالاترین حد خود رسیده است. این مطالعه نشان دهنده سیر تکاملی و رشد چشمگیر تعداد مقالات دندانپزشکی منتشر شده در مجلات ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Productivity of Dentistry in Iranian Journals during 1978-2006

نویسندگان [English]

  • Roghie Eskroochi 1
  • Hamideh Ehtesham 2
  • Hamid Haghani 2
چکیده [English]

  This investigation is an attempt to study growth and development of scientific products in dentistry using scientometrics in Iran during 1978-2006.   In this project, 2726 dentistry articles published in Iranian journals during a specific period including Persian and English articles, were collected. Then subjects of all articles were specified using MESH and NLM classification systems.   In Persian dentistry journals, dentistry journal of Shahid Beheshti University of Medical Science has published 804 articles during a specific period that includes 35/07% of all articles therefore it falls in the first rank.   Among 2726 articles collected, 2102 Persian articles and 95 English articles were written by a team and 520 Persian articles and 9 English articles by individuals.   Maximum number of articles belonged to Prosthodontics and minimum number of articles were on Oral and Maxillofacial pathology.   Scientific outputs in dentistry in Iran have undergone an ascending growth since 2000 and it reached its highest level with 360 scientific articles in 2006.   This investigation indicates the evolutionary trend and dramatic growth in number of dentistry articles published in Iranian journals.