مطالعه و تحلیل تحقیقات انقلاب اسلامی در ایران (پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی ایران طی سالهای 1358 تا 1383 موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

  انقلاب اسلامی ایران، بستر بسیار مناسبی را برای انجام پژوهشهای علمی فراهم ساخته است. بخشی از این پژوهشها مربوط به پایان‌نامه‌ها است که در آن دانش‌آموختگان دانشگاههای دولتی سعی در تحلیل و تبیین انقلاب اسلامی ایران داشته اند. پایان‌نامه‌های دانشگاهی به عنوان منبع ارزشمند اطلاع‌رسانی تلقی می شوندکه شرایطی خاص را برای پژوهش فراهم می‌کنندکه تحلیل محتوای پایان‌نامه‌ها یکی از آنها است.   هدف مقال ه حاضر مطالعه و تحلیل پژوهشهای انقلاب اسلامی درایران (طی سالهای 1358 تا 1383) است. طی 25سال قریب به 80 رساله تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی در حوزه انقلاب اسلامی ایران انجام گرفته است. بر این اساس پژوهشی از نوع استفاده از اطلاعات موجود و روش تحلیل ثانوی انجام خواهد شدکه اطلاعات لازم بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری) گردآوری شدند. متغیرهای اصلی پژوهش علاوه بر انواع نه گانه گرایشهای پژوهشی، شامل مشارکت پژوهشی بر حسب جنس، رشته و مقطع تحصیلی، نوع دانشگاه، سال دفاع و تعداد صفحات پژوهش است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Research on Islamic Revolution in Iran All of the Post-Graduate Dissertations of State Universities Between 1979-2004

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Zaki
چکیده [English]

  Islamic Revolution in Iran has made a favorable infrastructure for scientific research. A part of these research refers to the dissertations in which post-graduate students of state universities have tried to analyze Islamic revolution. Academic dissertations are valuable information source that bring about special conditions for research. Content analysis is a common procedure through which many research have been carried out.   The purpose of this article is to study and analyze research on Islamic revolution in Iran between 1979 –2010. About 80 thesis has been written on Islamic Revolution in Iran during 25 years by graduate departments of state universities. Based on this fact, this research employs "second analysis" method on available information that has been collected on the basis of data available in database of Iranian Research Institute for Information Science and technology (IranDoc) affiliated to Ministry of Science, Research and Technology. The main variables of this research, in addition to nine research trends, consist of research partnership by gender, discipline, programme, type of university, thesis date, and number of pages of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Iranian Islamic Revolution
  • Dissertation
  • the second analyses
  • post- graduate education