رویکرد فرایندی در ارائه خدمات اطلاعاتی: معرفی الگوی «فرایند کاوش اطلاعات»

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه سمنان

2 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده

  جستجوی اطلاعات رفتاری است که از تعامل بین جستجوگر و نظامهای اطلاعاتی پدید می‌آید و باید آن را به عنوان فرایندی گام به گام بررسی کرد تا بتوان به نیازهای جستجوگران پاسخ گفت و در مراحل مختلف آن به گونه‌هایی متفاوت به نقش‌آفرینی پرداخت. مقاله حاضر با معرفی الگویی از کارول کالثاو در پی معرفی رویکرد فرایندی به خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها است. در این الگو جستجوی اطلاعات به عنوان فرایندی متشکل از شش مرحله تلقی شده است که در هر مرحله تفکرات، احساسات و کنشهای ویژه‌ای از سوی جستجوگر روی می‌دهد و در هر مرحله کتابداران نیز نقشهای متفاوتی را پیدا می‌‌‌کنند. این شش مرحله برگرفته از نظریه یادگیری تکوینی است که بر اصل عدم قطعیت استوار است. صرفنظر از کاستیهای پذیرفتنی، این الگو می‌تواند راهگشای ارائه خدمات نوین اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و به ویژه در ارتباط با محیطها و رسانه‌های جدید اطلاعاتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A process Approach to Information Services: Information Search Process (ISP) Model

نویسندگان [English]

  • Hamid Keshavarz 1
  • Abaas Eslami 2
1
2
چکیده [English]

Information seeking is a behavior emerging out of the interaction between information seeker and information system and should be regarded as an episodic process so as to meet information needs of users and to take different roles in different stages of it. The present article introduces a process approach to information services in libraries using Carol Collier Kuhlthau Model. In this model, information seeking is regarded as a process consisting of six stages in each of which users have different thoughts, feelings and actions and librarians also take different roles at any stage correspondingly. These six stages are derived from instructive learning theory based on uncertainty principle. Regardless of some acceptable shortcomings, this model may be regarded as a new solution for rendering modern information services in libraries especially in relation to new information environments and media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking
  • Information seeking process
  • Seekrs
  • Librarians
  • Uncertainty