تأثیر فنّاوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس

نویسندگان

1 مربی و عضو علمی دانشگاه پیام نور

2 مربی و عضو هیئت ‌علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

  امروزه با ورود فنّاوری­های نوبن آموزشی و به ویژه دسترسی به اینترنت در بین جامعه فراگیر در مدارس، و تأثیرپذیری آنها از فرهنگهای جهانی و غیر بومی، موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند.گزینش و دستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است آنچه تلقی از نظامهای نوین آموزشی را به عنوان فنّاوری مدرن آموزشی و نه به عنوان چالش در نظامی آموزشی به ما می­شناساند، تأثیرات این فنّاوریها در به کارگیری وسائل کمک آموزشی در کلاس درس برای قوت بخشیدن به یادگیری فراگیران است که در پژوهشهای بسیار به اثبات رسیده است. این مقاله با شرح رویکرد دانش­ آموز محوری به عنوان رویکردی نوین در نظام آموزشی، انتقال از آموزش سنتی به آموزش مدرن را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به پژوهشهای انجام شده در این زمینه، موانع موجود در این امر را تشریح نموده است و خاطر نشان می­کند که تنها راه رسیدن به دانش­آموز محوری و استفاده از استعداد بالقوه دانش­آموزان در امر پژوهش، استفاده از فنّاوری­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در فرایندهای آموزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influenceof IT on School's Educational Systems

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Mohammad Hassan Seyf 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays by emergence of novel educational technologies especially access to internet among the population in schools as well as their being influenced by global and non-native cultures, a sithuattion has appeared that makese educational system choose novel functions for itself corresponding to current needs. Selection and reaching novel functions in turn requires a new approach towards educational system. What introduces us novel educational systems as a modern educational technology rather than a challenge in an educational system is the effects of these technologies in employing teaching aids in classrooms with the aim of reinforcement of the students’ learning, which has been confirmed by numerous studies. Through elucidation of student-oriented approach as a modern approach in educational system, the present paper studies the shift from traditional education to modern education and explains the existing barriers as well as the studies carried out so far. We mention that the only way to reach student-oriented status and use potential talents of students in research is to utilize modern communication and information technologies in educational processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology
  • teaching aids
  • schools
  • Educational systems