تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از عمده  تلاش هایی که طی سالیان اخیر برای پاسخگویی به نیازهای علمی محققان، پژوهشگران و دانشجویان در محیط وب صورت گرفته است، می توان به توسعه پایگاه های استنادی اشاره داشت که به منزله یک رویکرد جدید در ذخیره و بازیابی اطلاعات به شمار می آید. قابلیت های درخور توجه این پایگاه ها ، امکانات بسیاری را در اختیار پژوهشگران چه در زمینه جستجو و بازیابی اطلاعات و چه در عرصه علم سنجی قرار داده است. هدف این مقاله که به روش کتابخانه ای و مطالعه موردی (مشاهده مستقیم پایگاه ها) انجام گرفته بررسی ساختار و قابلیت های جستجو و بازیابی اطلاعات در پایگاه های استنادی و اینکه این پایگاه ها از چه سیستم ها و الگوریتم هایی برای وزن دهی، نمایه سازی و برقراری پیوند میان استنادها و تحلیل هم استنادی نویسنده استفاده می کنند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که این نوع پایگاه ها از ساختار شبکه ای برخوردارند و از دو سیستم نمایه سازی استنادی خود گردان و پاپ سرچ و نیز الگوریتم مورد استفاده آن ها براساس مدل های وزن دهی و بردار فضایی و خوشه بندی سلسله مراتبی انباشتگی است، که در متن مقاله به طور مشروح به آن ها  اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Web-based citaion databases: An Analysis of the Structurs and Algorithms of Information Storage and Retrieval

نویسندگان [English]

  • Abdoulrasoun Khosravi 1
  • Seyyed Rahmatullah Fattahi 2
1
2
چکیده [English]

Developing citation databases as a new approach to
information storage and retrieval is one of the main activities of
information professionals in recent years. The aim of such databases is to
satisfy researchers and students' information needs on the Web. The
various capacities of these databases provide researchers with different
facilities both in information searching and retrieval as well as in
scientometrics. Performed using case study (direct observation of these
databases) and review of the related literature, this study aims at
investigating structures as well as information search and retrieval
facilities of Google Scholars and Scopus. This necessitates the analysis of
the indexing structure, algorithms of the databases regarding weighting,
indexing, connecting citations and author co-citrations. Findings revealed
that these databases had networked structures and used two citation
indexing systems, mainly an automated indexing system. Their algorithm
system is based on weighting and spatial vector models and cumulative
hierarchy clustering which are discussed in detail. The algorithm allows
searchers to trace a network of cited and citing sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation indexing
  • web-based citation databases
  • inforamation retrieval
  • Autonomous citation index