استخراج دانش از پایگاه داده نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و مستندات با تکنیک های داده کاوی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده

حجم بزرگ داده‌ها به تنهایی به مدیران سازمان‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه باعث سر‌در‌گمی مدیران سازمانها نیز می-شود. بنابراین مدیریّت داده‌های خام و تبدیل داده‌های خارجی و داخلی سازمان به اطّلاعات و دانش با استفاده از تکنیک‌های گوناگون، نقش اساسی و محوری دارد. از تکنیک‌های معروف در این زمینه داده‌کاوی است، که می‌تواند بر روی بانک اطّلاعاتی انجام شود و دانش مورد نیاز را به‌دست آورد. «دی اسپیس» سیستمی نرم‌افزاری،آرشیو دیجیتالی یا مخزن اطّلاعات سازمانی «‌وب»، فضایی برای ذخیره‌سازی، بازیافت و مدیریّت اطّلاعات سازمان‌ها و مؤسّسات ایجاد می‌کند. هدف از ارائه این مقاله استخراج دانش از سوابق و تاریخچه جستجوهای کاربران در پایگاه داده«دی اسپیس» با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی است، تا با به‌دست آوردن ارتباطات و وابستگی‌های میان عبارت‌های جستجو شده بتوان امکان جستجوی هوشمند را در«دی اسپیس» اضافه کرد. این کار علاوه بر افزایش سرعت و کارایی جستجوی کاربر، توانایی «دی اسپیس» را هم افزایش می‌دهد. با این ایده هم اینکه از جستجوهای بسیار کاربر برای مفهومی جلوگیری می‌شود، که در صرفه‌جویی در زمان بسیار مؤثّر است و هم برای ایده دادن به کاربر در راستای نشان دادن عبارت‌هایی که با هم ارتباط منطقی دارند و در رساندن کاربر به هدف از جستجو، کمک می‌کند. سرانجام در بخش ارزیابی پژوهش نشان داده شده‌است که تعداد رکورد‌های بازیابی شده در «دی اسپیس» مجهّز به داده‌کاوی بیش‌تر و هدف‌مندتر از «دی اسپیس» بدون این توانایی است و چون کاربر را در راستای جستجویش یاری داده و ایده هوشمندانه به او می‌دهد، رضایت‌مندی کاربر را نیز، به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

knowledge Acquistion from Database of Information Management and Documentation Softwares by DataMining Techniques

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fesharaki 1
  • Hossein Shirazi 1
  • Akram Bakhshi 2
1
2
چکیده [English]

Using the high amount of data, not only isn't useful for the
managers in deciding and decision making, but also will be so much
problematic for the organization's managers. So it's very important and
essential to manage the raw data, and changing the internal and external
data to information and knowledge by using different techniques. One of
he typical techniques is data mining, it can be used in databases to
acquire the needed knowledge. Dspace is a software system of digital
archive or a kind of repository for organizational information on the web,
hat will provide the possibility of saving, recovery and managing the
organizational information. The purpose of this paper is to acquire
nformation from the previous data and the history of user's researching
n the database of Dspace by using data mining algorithms.
By procuring the communications and dependencies of researches terms, it
would be possible to use data mining for having intelligent research in
Dspace software, so the efficiency of user's research will be increased. By
using this idea, it would be prevented from multiple researching of every
user for each concept it would be effective for time reducing and helping
users in finding the appropriate keywords of researching. So, by using a data
mining based Dspace , the retrieved records will be more than the Dspace
which hasn't this capability.Dspace, will make users more satisfied by
helping the user in researching and preparing the intelligent ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Dspace
  • Knowledge Management
  • database
  • data management
  • information and document management