ارائه‌ روشی تلفیقی برای اندازه گیری و پیش بینی بهره وری دانش کاران مبتنی بر تکنیک سری های زمانی،‌ مورد کاوی شرکت پارس خودرو

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله تلاش بر ارائه روشی مبتنی بر چهارچوب الگوریتم سه مرحله‌ای حلّ مسئله است تا بتواند، ابتدا اندازه-گیری بهره‌ وری دانش‌کاران را در سطوح گوناگون سازمان براساس مدل کلاسیک خروجی به ورودی و مدل ویژه «دابلیو.سی.اِم.» (خواستن، توانستن و امکان داشتن) نمایش دهد(تعیین وضع موجود)، دوم این‌که علّت‌های ایجاد وضع موجود را براساس مدل ویژه ارائه شده شناسایی نموده و بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری مناسب اولویّت‌بندی شوند. و بااستفاده از تحلیل‌های دینامیکی میزان تأثیرشان بر بهره‌وری دانش‌کاران مشخص شود (تعیین علت‌ها)، در پایان بهره‌وری دانش‌کاران را در دوره زمانی یک‌ساله مبتنی بر تکنیک‌های سری‌های زمانی پیش‌بینی نموده و با توجّه به شرایط، از میان گزینه‌های گوناگون بهترین گزینه را به عنوان راه‌کار برای بهبود بهره‌وری دانش‌کاران ارائه دهد (ارائه راه‌کار). روش یاد شده در شرکت ایرانی آزمون شده‌است و مبتنی بر رویکرد اعتبارسنجی ساختاری اعتبارسنجی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an Integrated Method for Measuring and Predicting Productivity of Knowledge Works on the Basis of Time-Series Techniques: A Case Study of Parskhodro Company

نویسندگان [English]

  • Asadallah Najafi 1
  • Abbas Afrazeh 2
  • S.M.T Fatemi Ghomi 2
1
2
چکیده [English]

This paper is an attempt to provide a method based on
framework of three step problem solving algorithm so that it would bale
o, first,: display the measurement of knowledge workers productivity in
different levels of organization on the basis of classic model of output per
nput and specific model of “W.C.M.” (Will, Can, May) (determining the
current status), second, identify the causes for current status on the basis of
specific provided model and be prioritized on the basis of appropriate
decision making method and their effects on productivity of knowledge
workers be determined using dynamic analyses,( determining causes).
Finally, it would be able to predict knowledge workers productivity during
a one year period on the basis of time series techniques and to propose the
best alternative from among different alternatives (selecting alternatives)
as solution for improving the knowledge workers productivity considering
he conditions (providing solution). The above mentioned method is
ested in the Iranian company and it is validated on the basis of structural
validation approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge work
  • Knowledge Worker
  • productivity
  • Measurement
  • Time Series
  • Knowledge Management
  • human resource