مروری بر منابع تحلیل استنادی در ایران

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

تحلیل استنادی به عنوان یکی از روش‌های کمی، بر پایه استناد‌های موجود در متون علمی قرار دارد، به‌طوری که با شمارش تعداد استناد-های به‌کار رفته در متون گوناگون همانند نشریه‌ها و پایان‌نامه‌ها به تحلیل و ارزیابی این متون می‌پردازد. مبحث تحلیل استنادی در دهه 60 در ایران آغاز شد و تا‌کنون پژوهش‌های زیادی با آن روش انجام شده‌است. در پژوهش حاضر تلاش شده‌است با دیدی تحلیلی و مروری به بررسی عمده‌ترین آثار فارسی موجود در این زمینه از جمله کتاب، مقاله، پایان‌نامه و همایش‌هایی که در ایران برگزار شده، که در پیش‌برد این حوزه مؤثّر بوده‌اند، پرداخته شود. بر اساس نتایج این بررسی، پژوهش‌های زیادی در رابطه با تحلیل استنادی انجام شده، ولی سهم پایان-نامه‌ها بیش از دیگر پژوهش‌ها است. سیر مطالعاتی پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها نشان داد که زمینه پژوهشی آن‌ها مشابه بوده و بیش‌تر الگوبرداری از آثار پیشین است. به‌طور‌کلی تحلیل استنادی در ایران نیازمند دگرگونی است و پیشرفت آن دقت نظر بیش‌تری را از سوی مدرسان و پژوهش‌گران حوزه کتابداری و اطّلاع‌رسانی می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Citation Analysis of Persian Research Resources in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehsen Nowkarizi
  • Zahra Assadollahi
چکیده [English]

Citation analysis, as one of the quantitative methods, is
based on the citations available in scholarly resources as it analyses
and evaluates these resources by counting the number of citations used
in various documents such as journals articles, theses a
Surveys on citation analysis were started in the 1980s in Iran and up to
now many studies have been conducted in this area. This paper
investigates, through an analytical approach, the most significant
Persian works available on the area
dissertations, and conferences weld in Iran which have contributed to
knowledge of this field. Based on the results, many surveys have been
conducted on the citation analysis, but the proportion of theses and
dissertations is more than any other types of resources. The findings
show that the field of theses/dissertations and articles available in the
area, is relatively common and mostly based on the preliminary works.
In general, citation analysis in Iran needs an evolut
the LIS instructors and researchers have to take it into a more precise
attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation analysis
  • Research resources
  • Journal articles
  • Books
  • dissertations