ارزیابی رابط کاربر نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی رابط کاربر نرم‌افزارهای علوم اسلامی شهر قم در سه حوزه قرآن، حدیث، و فقه و احکام بر اساس معیارهای ارزیابی استخراج شده از متون مرتبط است. این پژوهش، به‌روش ارزیابانه و با استفاده از 12 شاخص استخراج شده از منابع گوناگون فارسی و انگلیسی انجام گرفته است. ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر، سیاهه وارسی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و Excel صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت نرم‌افزارهای علوم اسلامی شهر قم از نظر رعایت شاخص‌های رابط کاربری در مقیاس لیکرت پایین‌تر از سطح متوسط (63/2) قرار دارد. برترین نرم‌افزارها، در دسته‌های قرآن، حدیث، و فقه و احکام، از نظر رابط کاربری آنها، به‌ترتیب "جامع‌التفاسیر نور" و "معجم موضوعی بحارالانوار" و "نورالفقاهه 3" بود و ضعیف‌ترین نرم‌افزارها در این دسته‌بندی، به‌ترتیب "مشکات"، "معجم احادیث الامام‌المهدی (عج)" و "طوبا" بود. مراکز تولید نرم‌افزارهای علوم اسلامی نیز در این پژوهش، از نظر تولید نرم‌افزارهایی با رابط کاربر مناسب، ارزیابی و بهترین تولیدکننده نرم‌افزارها به‌ترتیب "مرکز تحقیقات کامپیوتری نور" و "مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی" و "دارالحدیث" معرفی شدند. امتیاز رابط کاربری نرم‌افزارها در مقیاس لیکرت پایین‌تر از امتیاز حداکثری، یعنی امتیاز کامل ارزیابی، بود. میانگین کل امتیاز نرم‌افزارهای فقه و احکام، حدیث، و قرآن با یکدیگر یکسان نبودند. همچنین، بین محصولات مختلف سازمان‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای علوم اسلامی، از نظر رابط کاربر، تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of User Interface of Islamic Software

نویسندگان [English]

  • mohammad Hassanzadeh 1
  • Faezeh Eskandary 2
1
2
چکیده [English]

This research aimed to evaluate the user interface of Islamic
software developed in Qom in three main areas: Koran, Hadith and Feqh
based on criteria of the evaluation extracted
research was conducted employing as evaluative resear
criteria checklist. Findings indicated that Islamic software
scored under the moderate scale with mean 2.63. In three categories,
"Jameo-ttafasir-e-noor", "Beharol
ranked software and "Meshkat", "Mojam
button of ranking. Also "the Noor Co
Documentation Center" and "Darol
producers. There was significance difference among software in three
categories and also among software developed by each institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User interface
  • Islamic software
  • Koran
  • Hadith
  • Feqh
  • Qom