بررسی عناصر و مؤلفه‏های رابط کاربر در نظام‏های بازیابی اطلاعات مبتنی بر خوشه‏بندی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

موتورهای خوشه‏بندی، به‌موازات دو روش جستجوی کلیدواژه‏ای و مروری، برای کمک به بازیابی اطلاعات مرتبط موجود در وب، در سطح وسیعی، به‌کار می‏روند. در این نظام‏ها، رابط کاربر، به‌عنوان نقطه تماس با کاربران و برای استفاده از بازخورد در بهبود پرسش کاربر، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله، شناسایی عناصر و مؤلفه‏های مهم رابط کاربر نظام‏های خوشه‏بندی است. ابتدا، در مورد ضرورت استفاده از خوشه‏بندی در نظام‏های بازیابی اطلاعات، مبانی نظری، الگوریتم‏ها، کاربردها، و معیارهای ارزیابی خوشه‏بندی بحث شده است. سپس، ضمن شناسایی 10 موتور خوشه‏بندی بیان شده در متون حوزه بازیابی اطلاعات در وب، عناصر و مؤلفه‏های رابط کاربر این‌گونه نظام‏ها و عملکرد هر کدام، به‌تفکیک، توضیح داده شده است. در پایان، میزان استفاده از عناصر و مؤلفه‏های شناسایی شده در موتورهای خوشه‏بندی مورد مطالعه، بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of User Interface Components in Clustering-based Information Retrieval Systems

نویسنده [English]

  • seyed mahdi Hosseini
چکیده [English]

Clustering search engines are used widely to help relevant information retrieval on the web, in parallel with keyword searching and browsing. User interface is important as the front line of systems to face to users and to use feedback to optimize user query. The aim of this article is to identify the important user interface components of clustering engines. The necessity of clustering usage in information retrieval systems, their theoretical background, algorithms, applications, and evaluation criteria have been discussed. According to web information retrieval literature, 10 clustering engines were identified and their user interface elements and application were described. Finally, the use rate of these elements in 10 clustering engines was illustrated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clustering
  • information retrieval systems
  • User Interface
  • clustering systems
  • Search Engines