ارزیابی اصطلاحنامه های مبتنی بر وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: رویکرد توصیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

2 باشگاه پژوهشگران جوان تهران مرکز

چکیده

اصطلاحنامه‌‌های پیوسته برای کاربردپذیری و آسانی استفاده باید دارای مجموعه ویژگی‌های خاص و عام باشند. ویژگی‌های عام آنها مانند ویژگی‌های عام طراحی صفحات وب و وب‌سایت‌ها هستند و ویژگی‌های خاص آنها، قابلیت‌های ویژه این اصطلاحنامه‌ها برای کاربرد در وب را در بر می‌گیرند. در این پژوهش، اصطلاحنامه‌‌های پیوسته پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، با توجه به استاندارد‌های تدوین اصطلاحنامه‌‌های یک یا چندزبانه و استاندارد طراحی صفحات وب، به‌وسیله یک سیاهه وارسی و به‌روش تحلیل محتوای صفحات وب، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. تلاش شده است تا معیار‌های مد نظر درج شده در سیاهه وارسی با مشاهده مستقیم صفحه وب اصطلاحنامه‌ها و جستجو در آن بررسی شود. نتایج نشان می‌دهد که این اصطلاحنامه‌ها ساختار مطلوبی دارند، اما برای کاربردپذیری مبتنی بر وب مناسب نیستند و قابلیت‌های آنها برای جستجو و دسترسی به منابع اطلاعاتی در مقایسه با اصطلاحنامه‌‌های معادل خارجی بسیار اندک است و رابط کاربری آنها برای برقراری ارتباط با کاربر اصطلاحنامه، ضعیف عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evalution of Online Thesauri of Iranian Research Institute for Information Science and Technology: Descriptive Approoch

نویسندگان [English]

  • Fakhrosadat Mohammadi 1
  • Mohaddedeh Dokhtesmati 2
چکیده [English]

Online thesauri should have some special and general characteristics which makes their usage and application more compatible. Their general features are like ecumenical features of web pages and websites and the special ones include their particular characteristics for application in web. In this study, online thesauri of IranDoc have been studied according to thesaurus construction standards and standards of web page planning which were collected in a checklist. The checklist was evaluated by experts. The features in checklist were survived by direct observation of thesauri pages and searching them. The results show that these thesauri have an appropriate construction but they don’t have enough capabilities for using in web and their features for searching in web and access to information resources in comparison with their equivalents in English language. Also, their user interface is weak for making connection with their users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • online thesauri
  • information storage and retrieval, searching information
  • IRANDOC
  • Assessment