بررسی انتشارات علمی کشورهای خاورمیانه در نمایه استنادی علوم اجتماعی طی 30 سال اخیر

نویسندگان

1 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

2 دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت علمی کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه‌های علوم اجتماعی انجام گرفته است. جامعه پژوهش را تولیدات علمی کشورهای منطقه در نمایه استنادی علوم اجتماعی پایگاه وب‌آوساینس، طی سال‌های 1980 تا 2009 تشکیل می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این امر است که این کشورها سهم بسیار اندکی از تولیدات علمی جهان را در این نمایه‌نامه استنادی به‌خود اختصاص داده‌اند. کشورهای ترکیه و ایران و مصر، به‌ترتیب جایگاه‌های اول تا سوم تولید علم را در این نمایه استنادی به‌دست آورده‌اند. از نظر نرخ رشد سالانه، کشور امارات متحده عربی با نرخ رشد 4/16 درصدی، بیشترین میزان نرخ را طی سی سال داشته است و کشورهای ترکیه و ایران پس از آن در جایگاه‌های دوم و سوم در میان سایر کشورهای منطقه قرار دارند. این کشورها، در امر تولید علم، مشارکت وسیعی با سایر کشورهای جهان، به‌ویژه، کشورهای توسعه یافته غربی داشته‌اند. بیشتر تولیدات علمی آنها نیز در حوزه‌های روان‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، و سلامت شغلی و محیطی منتشر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Scientific Publications of Middle East Countries in SSCI over the Past 30 Years

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Didegah 1
  • Arezoo Didegah 2
1
2
چکیده [English]

The present study aimed to determine the scientific situation of Middle East countries in Social Sciences. The scientific publications of Middle East countries indexed in SSCI and published during 1980 to 2009 were examined. The findings show that a small share of world's scientific publications in SSCI belongs to Middle East countries. Turkey, Iran and Egypt are ranked first to third based on their scientific productions in SSCI. In terms of annual growth rate, UAE (16.4%) has got the highest growth rate during 30 years and Turkey and Iran are ranked second and third among the countries of region. These countries have widely cooperated with the other countries of the world, particularly with Western Developed countries. Most publications of these countries have been published in the areas of psychology, management, economics, and occupational and environmental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific publications
  • Middle East Countries
  • SSCI
  • Scientometrics