اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی: مرور نوشتارها

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

فناوری اطلاعات، به‌عنوان فناوری مسلط در جهان معاصر با کاربردی وسیع در ارکان گوناگون جامعه، تغییراتی وسیع را پدید آورده است که یکی از نتایج آن، پیدایی دولت الکترونیکی بوده است. مهمترین بستر برای توسعه دولت الکترونیکی، وب‌سایت‌ها هستند که نقش رابط بین دولت و ‏شهروندان را ایفا می‌کنند و از طریق آنها، داده‌ها و اطلاعات می‌توانند به‌راحتی به اشتراک نهاده و به کاربران منتقل شوند. این کارکرد در وهله اول، ارائه اطلاعات دولتی و تأمین ارتباط میان دولت و مخاطبان آن است. از این ‌رو، در این مقاله ابتدا با تعریف دولت الکترونیکی و مراحل تکوین آن، جایگاه اشاعه و ارائه اطلاعات دولتی و ارتباط بین دولت و مخاطبان آن بررسی و سپس اطلاعات و ارتباطات پایه‌ای که باید از طریق پایگاه وب دستگاه‌های دولتی ارائه شوند، با بررسی نوشتارهای موجود تبیین می‌گردند. حجم و تنوع اقلام اطلاعاتی و ارتباطی وب‌سایت سازمان‌های دولتی سبب شده است که هم دولت‌ها به تعیین این اقلام بپردازند و هم پژوهشگران وب‌سایت‌ها را بررسی و پیشنهادهایی ارائه کنند. مرور نوشتارهای این موضوع نشان می‌دهد که اطلاعات عمومی سازمان مانند نام و نشان آن، معرفی سازمان، گزارش‌های سازمان، اعلانات عمومی سازمان، چگونگی تعامل با سازمان، چگونگی تماس با سازمان، و همچنین اقلام عمومی مانند پیوندهای مهم، تاریخ روزآمدسازی، قابلیت جستجو، راهنمای وب‌سایت، پرسش‌های متداول، بیانیه حریم خصوصی، بیانیه حقوق پدیدآوران، و نقشه وب‌سایت از جمله مهمترین اقلام اطلاعاتی و امکانات ارتباطی وب‌سایت‌های دولتی به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basic Information and Communication in the Website of Governmental Organizations: a Literature Review

نویسندگان [English]

  • Sirous Alidousti
  • Mohammad Ali Bagheri
چکیده [English]

Information Technology as the dominant technology in the new world has made a vast changes in the different aspects of the society and electronic government is one of its results. The websites are the most important platform for developing electronic government. The governmental Websites have a key role in connecting government and citizens, and facilitate sharing and transforming data and information to users. This function is, firstly, dissemination of governmental information and providing communications between government and citizens. Therefore, after defining the electronic government, this paper reviews its evolution stages and the role of publishing and disseminating governmental information, and communication between government and its users. Then, based on a review of the relevant literature, it proposes a framework of the basic information and communication content of the governmental organizations websites. The volume and variety of information and communication items of governmental websites force the governments determine these items and researchers investigate the websites and propose some items from their viewpoint. Literature review shows that there are some most important items in this regard including general information such as name and logo of organization, introducing organization, organizational reports, general declarations of organization, ways of interaction with organization, contact information, and general items like important links, updating date, search facility, website directory, frequently asked questions, privacy statement, copyright statement, and site map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Electronic Government
  • website
  • Content
  • Information
  • communication