کتابخانه‌های حوزوی، در تنگنای فقر پژوهش و استاندارد سازی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقاله حاضر، ضمن بیان پیشینه‌ای از سیر تکوین کتابخانه‌های حوزوی، با الهام از نتایج به‌دست آمده از پژوهشی در این زمینه1، به دو سؤال اساسی در ارتباط با وضعیت فعلی حاکم بر این‌گونه کتابخانه‌ها (به‌ویژه در جامعه ایران) پاسخ داده است که نتایج نشان داد: 1) آیا تاکنون صرف ‌نظر از پژوهش یاد شده، پژوهش دیگری در زمینه کتابخانه‌های وابسته به حوزه‌های علمیه در داخل و خارج از کشور، به‌شکل پیمایش انجام نگرفته است. دلیل این امر، عدم برخورداری این کتابخانه‌ها از ماهیت مستقل و نداشتن یک استاندارد کتابخانه‌ای ویژه است. 2) در شرایطی که هیچ‌گونه استاندارد کتابخانه‌ای ویژه‌ای برای سنجش وضعیت کتابخانه‌های حوزوی در ایران در اختیار نیست، هیچ کدام از استانداردهای کتابخانه‌ای موجود (دانشگاهی و تخصصی) نیز جوابگوی نیاز این گونه کتابخانه‌ها نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Libraries of Islamic Seminaries, Captured in the Shortness of Research and Standardization

نویسنده [English]

  • reza Mokhtarpour
چکیده [English]

This article gives an explanation about the history and different advent phases of seminary libraries and tries to answer two basic questions about the current status of this kind of libraries (specially in Iran society) according to the results acquired in this area on the studying of the status of seminary libraries located in Khuzestan province: 1) Is there any research done the same as the mentioned research in Iran or in other Islamic countries? If no, what are the probable causes? 2) While there are not any library standards to manage the services of these libraries, can the present standards (standards of special and university libraries) be used for seminary libraries?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seminary libraries
  • Seminaries
  • standards of special libraries
  • standards of special university libraries