نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

از آنجایی که همواره فرض بر این بوده است که علم می‌تواند به سلامت و رفاه ساکنان کره زمین کمک کند، نیاز به سنجش و ارزیابی علم که "علم‌سنجی" به‌دنبال آن است نیز همواره در سطح جهان مطرح بوده و هست . استفاده از نتایج حاصل از این نوع پژوهش‌ها می‌تواند تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، و فرهنگی شگرفی را در پی داشته باشد. از این رو، همواره پژوهش‌های"علم‌سنجی" مورد توجه محافل علمی و پژوهشی و توسعه‌ای جهان که افق‌های دوردستی را برای خود ترسیم کرده‌اند، قرار داشته است. این محافل، از نتایج یافته‌های "علم‌سنجی"‌ به‌عنوان ابزاری برای توسعه استفاده می‌کنند. این مقاله، ضمن معرفی مختصر ابعاد "علم‌سنجی"، اثرات نتایج این نوع پژوهش‌ها را بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، و فرهنگی کشور و همچنین، تأثیر آن را بر خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی مورد تأکید قرار داده است. بر این اساس، این مقاله با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی درنظر داشته است ضمن تبیین جایگاه علم‌سنجی در فرایندهای سیاست علم، به بیان نقشی که این علم می‌تواند در فرایند توسعه جامعه ایفا کند، بپردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Situation of the Scientometrics in Development

نویسنده [English]

  • Abdolreza Noroozi Chakoli
چکیده [English]

The measurement and evaluation of science, that scientometrics is followed, subsequently has always been in the world since it has been assumed that science can help the health and welfare of the inhabitants of the planet. Using the results of researches can effect on the economic, social, political, scientific, and cultural foundations. Therefore, the scientometrics researches are attractive for scientific and research societies that draw the distant horizons for themselves. This article introduced the scientometrics dimensions concisely and discusses the effects of results of these researches on economic, social, political, scientific, and cultural development in the countries and emphasizes its effects on the services of library and information centers. So, this paper presented the situation of scientometrics in science policy processes and states its role in the society development process based on the library method and using the analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Economic Impact
  • Social Impact
  • political impact
  • scientific and cultural impact
  • library and information centers services