دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 69، تیر 1391 
چالش‌های بازیابی معنایی تصاویر و کاربست نوین اصطلاحنامه‌ها

صفحه 641-666

فرحناز صدوقی؛ علی ولی نژادی؛ حافظ محمد حسن زاده؛ حمید بورقی؛ پریسا پاسیار


مدلی برای بلوغ حاکمیت بر معماری خدمت‌گرا

صفحه 681-697

علیرضا حسن زاده؛ لیلا نامداریان؛ شعبان الهی


استفاده از روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل

صفحه 699-722

سیدمحمود ایزدپرست؛ احمد فراهی؛ فرامرز فتح نژاد؛ بابک تیمورپور


وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام

صفحه 759-776

فرشید دانش؛ فرامرز سهیلی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ نوراله کرمی؛ افروز زارعی