وب‌سایت‌های هسته دانشگاه‌های جهان اسلام

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

چکیده

دانشگاه‌های جهان اسلام در گذر از دنیای فیزیکی به دنیای مجازی و برای ارائه خدمات به پژوهشگران جهان اسلام ناگزیر از طراحی وب‌سایت هستند. اکنون تقریباً تمامی دانشگاه‌های پایتخت‌های جهان اسلام دارای وب‌سایت هستند، اما مشخص نیست که وب‌سایت هر یک از این دانشگاه‌ها تا چه حد توانسته در راستای رسالت اطلاع‌رسانی خود گام‌های مؤثری بردارد. تعیین وب‌سایت‌های هسته و بررسی میزان تأثیرگذاری، رتبه‌، همکاری میان آنها و پیوندهای ارائه‌شده به آنها اهداف این مقاله است. در انجام این پژوهش، از فرمول‌های مربوط به تعیین وب‌سایت‌های هسته، هم‌پیوندی، پیوندهای دریافتی، عامل تأثیرگذار وبی تجدیدنظرشده و از روش‌های تحلیل خوشه‌ای و تحلیل چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که وب‌سایت دانشگاه King Saud University کشور عربستان دارای بیشترین میزان رؤیت و به‌عبارتی معتبرترین وب‌سایت در میان وب‌سایت‌های مورد مطالعه محسوب می‌شود. همچنین، یافته‌های تحلیل هم‌پیوندی‌ها نشان داد که وب‌سایت‌های دانشگاه‌های پایتخت‌های جهان اسلام با روش تحلیل خوشه‌ای در 12 خوشه و با روش تحلیل چندمتغیره در 11 خوشه با هم همکاری دارند که دو مورد از خوشه‌های مورد بررسی در روش تحلیل خوشه‌ای، خوشه‌های ملی (کشورهای ایران و ترکیه) بودند. تحلیل نتایج این مقاله بیانگر این امر است که مدیران و طراحان وب‌سایت‌های دانشگاه‌های مورد مطالعه باید با شناخت عواملی که بر جذب پیوند توسط وب‌سایت تأثیر دارند، برای ارتقاء کیفی و محتوایی وب-سایت خود برنامه‌ریزی نمایند. به هر حال، موفقیت نهایی یک وب‌سایت به عواملی چون کیفیت، اندازه، زبان، قدمت، شمول و برخی عوامل دیگر بستگی دارد و نمی‌توان یک یا دو عامل محدود را به‌عنوان تنها دلایل موفقیت یک وب‌سایت قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Core Web Sites of Universities of Islamic world Countries Capitals

نویسندگان [English]

  • Farshid Danesh 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Alireza Isfandyari-Moghaddam 3
  • Norolah Karami 4
  • Afrooz Zarei 4
چکیده [English]

In order to serve the Islamic researchers, providing a web site is inevitable for Islamic Universities which are in transition from the real to the virtual world and. Today, almost all the major universities in Islamic community have websites. But, in the realization of their mission, it is not clear to what extant these universities were successful in terms of information dissemination. The aim of this paper was to determine the core web sites and evaluate the effectiveness, ranking and collaboration rate among these websites. The formulas of core website determination, co-links and in-links analysis and revised web impact factor were used beside cluster and multidimensional analysis methods in this study. Results showed that "King Saud University" website in Saudi Arabia had the highest visibility and the most authoritative website among all university websites. Also, co-link analysis showed that major Islamic university websites had collaboration in 12 clusters based on clustering analysis and in 11 clusters based on multidimensional analysis, where two of them (Iran and Turkey) were national clusters in cluster analysis method. Results analysis indicated that web designers in these universities must identify how to attract links and web traffic in order to promote the quality and content of websites. However, the ultimate success of a website was dependent upon factors such as quality, size, language, and the approximate age of a website which was not limited to one or two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • in-links
  • co-links
  • Islamic world universities