عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی: یک مطالعه موردی

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت دولتی

2 دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز یک سامانه اطلاعات اجرایی2(EIS) کار ساده‌ای برای سازمان‌ها نیست. از میان عوامل مختلفی که باید درنظر گرفته شود، موفقیت یا شکست یک EIS درنهایت به مدیریت مؤثر فرایند پیاده‌سازی هم از نظر فنّاوری و هم از نظر کاربران بستگی دارد. یک EIS از دیگر سامانه‌های اطلاعاتی متفاوت است، زیرا برای برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی به رویکرد متفاوتی نیاز دارد. به‌عنوان نمونه، کاربران آن یعنی مدیران ارشد، دارای سواد رایانه‌ای بالایی نیستند و وقت یا تمایل زیادی برای این کار ندارند. درضمن، EIS در مقایسه با سامانه‌های سنتی از پویایی بیشتری برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن نیاز اطلاعاتی مدیران ارشد برای تصمیم‌گیری راهبردی، به‌دنبال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی EIS در سازمان‌های ایرانی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت صنایع تجهیزاتی نفت و شرکت‌های تابعه آن تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. نتایج پژوهش مبتنی بر تحلیل عاملی نشان می‌دهد که عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی EIS عبارتند از: طراحی مناسب مدل مفهومی، طراحی و استقرار مشارکت‌جویانه، فنّاوری مرتبط، نقش واحد IT، مدیریت طرح EIS، نقش مدیریت ارشد، و قابلیت‌های نرم‌افزاری مورد نیاز. این عوامل درمجموع، حدود 59 درصد از تغییرپذیری در پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز EIS را نشان می‌دهند. بنابراین، باید گفت عوامل کلیدی دیگری نیز وجود دارند که در این پژوهش شناسایی نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors in Implementation of Executive Information Systems: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Farajollah Rahnavard 1
  • Mehrdad Gholami 2
1
2
چکیده [English]

Successful implementation of an executive information system (EIS) is not an easy job for most of organizations. Out of many factors to be considered, the success or failure of an EIS ultimately depends on how well the implementation process is managed in terms of both technology and users. This article with regarding to senior managers’ information needs to make strategic decisions, was about to recognize critical success factors in implementing EIS in the Iranian organizations. Statistical Population in this research included managers and experts in Petroleum Equipment Industries Corporation (PEIC) and its subordinates. A questionnaire was developed by researchers for gathering data from sample population. Research findings based on factor analysis was indicative of following critical success factors for implementation of EIS: 1) Development of an appropriate conceptual model 2) a participative approach in design and development 3) a relevant technology 4) role of IT Department 5) project management of EIS 6) supportive role of senior management and 7) software capabilities. The model explained 59 percent of the variance in successful implementation of EIS. Therefore, it should be bear in mind that there are others CSFs which were not recognized in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical success factors
  • information system
  • executive information system