دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 67، بهمن 1390 
رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور

صفحه 67-91

مهدی شامی زنجانی؛ محمدرضا مهرگان؛ امیر مانیان؛ حمید رحیمیان


فنّاوری اطلاعات و موفقیت ابتکارات مدیریت دانش

صفحه 171-188

فتاح شریف زاده؛ مهدی نریمانی؛ علیرضا کوشکی


وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

صفحه 521-536

محسن نوکاریزی؛ فرامرز سهیلی؛ فرشید دانش؛ مریم ریاضی پور؛ فائزه مصری نژاد