مطالعه پذیرش فنّاوری RFID توسط مصرف‌کنندگان با استفاده از مدل TAM (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران) (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد دماوند

چکیده

فنّاوری RFID دارای کاربردها و قابلیت‌های بسیار بالایی در صنعت است که استفاده از آن در سال‌های اخیر به‌شدت فراگیر شده است. با توجه به اشاعه این فنّاوری در محصولات، نیاز به بررسی پذیرش آن توسط مصرف‌کنندگان این فنّاوری احساس می‌شود. از این‌رو، مقاله حاضر با استفاده از مدل پذیرش فنّاوری (TAM) به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فنّاوری توسط مصرف‌کنندگان پرداخته است. بدین منظور، پرسشنامه تهیه‌شده در میان اعضای جامعه آماری، یعنی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران، توزیع شده و داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش رگرسیون خطی چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از اهمیت بالای عوامل سهولت استفاده و فرهنگی و قانونی این فنّاوری است. این تحقیق می‌تواند به سازمان‌ها در درک بهتر مشتریان‌شان در ارائه محصولات مبتنی بر فنّاوری RFID کمک شایانی نماید و توسعه این فنّاوری را در کشور تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying RFID Consumer Acceptance Using TAM: the Case of IUST Students

نویسندگان [English]

  • Ahad Zare Ravasan 1
  • Zahra Pashaie Soorkali 2
چکیده [English]

Radio frequency identification (RFID) technology is used in numerous applications and offers a plethora of interesting potential new applications. However, this potential raises issues that require addressing to achieve its widespread acceptance by consumers. This paper investigated the factors that affect consumer acceptance of RFID technology using the technology acceptance model (TAM). To this end, a questionnaire was prepared and distributed among Iran University of Science and Technology (IUST) students and gathered data were analyzed using multivariable linear regression method. The results proposed that convenience, culture, and regulation were the principal factors influencing the consumers’ acceptance of RFID. The results of the paper can provide insight to organizations in providing RFID enabled products to their customers and also facilitated its development in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer acceptance
  • radio frequency identification (RFID) technology
  • technology acceptance model (TAM)