ارائه یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد

3 مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

عملکرد سازمانی همواره اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت‌های سازمان دارد و روش‌ها و ابزار ارزیابی دقیق عملکرد همواره یکی از مباحث مهم در تحقیقات سازمانی و دانشگاهی است. بنابراین، وجود مدلی به‌منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد مراکز مختلف سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز سازمان‌ها، بسیار ضروری و منطقی به‌نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور است. بررسی حاضر از نوع کاربردی، از نظر زمان، تک‌مقطعی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی- ریاضی است. اساس مدل‌سازی در این پژوهش، فنّ تحلیل پوششی داده‌ها بوده است، ولی به‌منظور افزایش دقت در ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور و شناسایی دقیق واحدهای کارا و ناکارا، از یک مدل که از ترکیب فنّ تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی طراحی و ساخته شده است، استفاده و عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان‌های کشور از منظر مدل ترکیبی سنجیده شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل ترکیبی نشان داد که از مجموع 30 استان کشور در سال 1387، کتابخانه‌های عمومی 3 استان خراسان جنوبی و خراسان شمالی و مازندران که معادل 10 درصد استان‌های کشور است، در این زمینه دارای کارایی یک بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Goal Programming Model for Performance Evaluation of Public Libraries in the Country's Provinces

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati Sharifabadi 1
  • Mohamad Hosein Tahari Mehrjadi 2
  • Hamid Babaei Mybodi 3
چکیده [English]

Performance assessment is a critical issue in organizations and academic researches. Libraries especially public libraries as the most important information sharing centers in society need a good model for performance appraisal. This appraisal is beneficiary for differentiating efficient centers from inefficient centers and suggesting good strategies for improving inefficient centers. In this research, data envelopment analysis (DEA) and goal programming (GP) combined for performance appraisal of public libraries in provinces and identifying efficient and inefficient centers. The results of implementing the model compound showed that of total 30 provinces in 2008, the public library of three provinces, i.e., South Khorasan, North Khorasan, and Mazandaran provinces, that are equivalent to 10 percent of the country, have been efficiency 100 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Libraries
  • Performance Appraisal
  • Data Envelopment Analysis
  • Iran