ارزیابی طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) از دیدگاه کتابخانه‌های همکار:کاربرد "سورکوآل" (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

چکیده

"طرح غدیر" با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم افراد زیر پوشش به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی طراحی شده و از سال 1378، پس از یک دوره آزمایشی با همکاری 240 کتابخانه، از سوی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران به‌عنوان مرکز هماهنگ‌کننده در وزارت علوم، تحقیقات، و فنّاوری به اجرا درآمده‌ است. با گذشت چندین سال از شروع این طرح، لازم بود کیفیت این خدمت ارزیابی شود تا در صورت نیاز، تغییراتی در آن صورت پذیرد. به‌همین دلیل، در این مقاله نتیجه ارزیابی کیفیت خدمات مرکز هماهنگ‌کننده این طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار آن با استفاده از "سروکوآل" و روش پیمایش ارائه شده است. جامعه این پژوهش را تمامی کتابخانه‌های زیر پوشش طرح تشکیل می‌داد که عضویت در آن را پذیرفته‌اند. این کتابخانه‌ها که به‌عنوان کتابخانه‌های عضو یا همکار نامیده می‌شوند، شامل 240 کتابخانه وابسته به 66 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی بودند. تمامی اعضاء جامعه آماری برای گردآوری داده‌ها درنظر گرفته شد و پرسشنامه‌ها در اختیار مدیران ‌کتابخانه‌هایی که عضو طرح بودند، قرار گرفت و از آنان درخواست شد پرسشنامه‌ها را در اختیار نمایندگان طرح غدیر در کتابخانه (در صورت وجود) نیز قرار دهند. درنهایت، از میان پرسشنامه‌های برگردانده‌‌شده از طرف 131 کتابخانه، 178 پرسشنامه قابل تحلیل تشخیص داده شد. به این ترتیب، میزان رضایت و انتظار کتابخانه‌ها از خدمات و شکاف بین خدماتی که دریافت کرده‌اند و انتظارات و خواست‌های آنها از مرکز هماهنگ‌کننده بررسی گردید. بر این اساس، میزان رضایت کتابخانه‌ها از این پژوهشگاه و خدمات آن در چارچوب این طرح در حد بالاتر از متوسط و به‌نسبت زیاد (میانگین 5/3) قرار داشت. در ابعاد سروکوآل نیز، همدلی (150/1-) و پاسخ‌گویی (10/1-)، بیشترین میزان شکاف و اطمینان‌خاطر (53/-)، کمترین میزان شکاف را بین خدمات مورد انتظار و خدمات دریافت‌شده از مرکز هماهنگ‌کننده دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Libraries' Nationwide Membership (Ghadir) Quality Assessment Using SERVQUAL: Co-Libraries' Perspective

نویسندگان [English]

 • Sirous Alidousti
 • Asghar Asadi
 • Mahmood Khosrowjerdi
چکیده [English]

Ghadir Program has been developed to make direct access to academic universities’ resources. This program has been implemented in Ministry of Science, Research and Education by Iranian Research Institute for Information Science and Technology as the coordinating centre since 1999 in 240 libraries after a period of pilot run. After a couple of days, it was necessary to assess the quality of this program to make changes if required. Therefore, here the results of assessing the quality of services provided by the coordinating center from the viewpoint of participant libraries were presented. Servqual applied as the base for this quality assessment. The population of this research was the entire participants which consist of 240 libraries affiliated to 66 universities and research centers. The questionnaire as the research instrument was sent to the libraries’ managers and they were asked to give them to Ghadir Program agents to fill it as well. As the result, among the questionnaires returned form 131 libraries, 178 ones were analyzable. The satisfaction of participant libraries from the services received and the gap between these services and their expectations from the coordinating center was investigated. According to the findings, the satisfaction of libraries from this center was more than average (3.5 from 5). In the Servqual dimensions, empathy and responsiveness had the maximum and reliability had the minimum gap between services received and expectations from the coordinating center.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ghadir program
 • libraries’ nationwide membership
 • SERVQUAL
 • Quality Assessment
 • Service Quality
 • inter-library cooperation
 • Iranian Research Institute for Information Science and Technology
 • Ministry of Science
 • Research and Technology