رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور است. رویکرد پژوهشی مورد استفاده، رویکرد کیفی و روش آن، مطالعه موردی است. برای نیل به هدف پژوهش، از چهار عنصر زیرساختی «رهبری و راهبرد4»، «فرهنگ»، «ساختار»، و «فنّاوری اطلاعات» استفاده گردیده است. مشارکت‌کنندگان به‌طور کلی، زیرساخت تسهیم دانش را در طرح جامع مالیاتی کشور با کمی چشم‌پوشی، متوسط ارزیابی کردند. نکته بسیار قابل تأمل این است که همه مشارکت‌کنندگان در فرایند مصاحبه، عامل «رهبری و راهبرد» را مهمترین نقطه ضعف زیرساختی تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور می‌دانستند. «اعتماد به مدیریت» و «تمرکز بالا» نیز در رتبه‌های بعدی به‌عنوان ضعف‌های زیرساختی عمده، مورد اشاره قرار گرفت. براساس اطلاعات در دسترس محقق، این نخستین پژوهشی است که زیرساخت‌های تسهیم دانش در محیط طرح‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Approach to Examining Knowledge Sharing in Iran Tax Administration Reform Program

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shami Zanjanie 1
  • Mohammad Reza Mehregan 2
  • Amir Manian 1
  • Hamid Rahimian 3
چکیده [English]

The paper aims to examine knowledge sharing infrastructure of "Iran Tax Administration Reform Program". The qualitative approach by using case study method was applied in this research. In order to meet the research goal, four infrastructural dimensions of knowledge sharing were studied: leadership & strategy, culture, structure, and information technology. To the authors’ knowledge, this was maybe the first paper which examined knowledge sharing infrastructure in programs environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge sharing infrastructure
  • program management
  • Iran Tax Administration Reform
  • Qualitative Method