نقش نظام‌های مدیریت امنیت اطلاعات در بهبود عملکرد زنجیره تأمین (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 شرکت ایران ارقام

3 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون استفاده از تبادلات اطلاعاتی و مالی و فیزیکی در زنجیره‌های تأمین، موضوع و اهمیت مدیریت امنیت، بیش از پیش احساس می‌گردد. از طرفی، محققان نقش نظام‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)3 را بر افزایش دقت و صحت تبادلات اطلاعات، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع، و کاهش خطاهای نظام اطلاعاتی مؤثر دانسته‌اند. ازآنجاکه تحقیقی بر بررسی اهمیت به‌کارگیری ISMS بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین انجام نگرفته است، این نوشتار در جهت رفع این مهم است و با ایجاد چارچوبی جدید برای شاخص‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین، به‌دنبال بررسی چگونگی تأثیرگذاری ISMS بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودرو است و همین امر جنبه نوآورانه تحقیق قلمداد می‌شود. بنابراین، پس از بررسی ادبیات ISMS، به بررسی عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از فنّ کارت امتیازی متوازن4 و در سه سطح راهبردی و فنّی و عملیاتی پرداخته‌ شده است. این بررسی، در مجموعه‌ای از شرکت‌های خودروسازی و تأمین‌کنندگان و قطعه‌سازان رده‌های یک و دو زنجیره تأمین شرکت‌های خودروساز انجام گردیده است. در ادامه، به تعیین عوامل5 مهم این دو مبحث در صنعت خودرو توسط تحلیل عاملی و پس از آن، با تحلیل همبستگی، به چگونگی رابطه همبستگی ISMS بر عملکرد زنجیره تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسی‌ها حاکی از تأثیر ابعاد متنوعی از ISMS است که عبارتند از هماهنگی اطلاعات، جلوگیری از اشتباهات انسانی، دقت و صحت اطلاعات، و ایجاد زمینه آموزشی، بر چهار منظر مشتریان، مالی، فرایندهای داخلی، و آموزش و رشد، در سه سطح راهبردی و فنّی و عملیاتی در زنجیره تأمین. درنهایت، ISMS باعث افزایش و بهبود عملکرد زنجیره تأمین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information Security Management Systems in Supply Chain Performance Improvement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Taghva 1
  • Ahmad Jafarian 2
  • Mohsen Shafiei Nikabadi 3
1
2
3
چکیده [English]

In recent years, the researchers have emphasized on positive effect of information system on supply chain performance such as organizational processes integration, information sharing, information technology, etc. In other hand, information security management system is one of the subjects that researches considered its effects on increase accuracy and effective information exchange, access to accurate and timely information and reduce errors of information system. Since, any research has not been done on this ground (the importance of ISMS on supply chain performance). Therefore, it was felt that a research should have done on these approaches on supply chain. In this respect, current research was seeking that how ISMS had impact on supply chain performance in automotive industry and this was the innovative aspect of this paper. So first of all, after the review of the information security management system literature, supply chain performance was considered by the balanced scorecard approach then the most important factors of these two subjects was extracted by correlation analysis. In this way, it was considered that how ISMS had impact on supply chain performance by correlation analysis. The results showed that different dimensions of ISMS (information uniformity, prevent the human and machine mistake, information be accuracy, and rectitude and instruction for users) had impact on four dimensions of supply chain performance (customers, financial, internal processes and learning and growth) in three levels (strategic, technical, and operational) in supply chain. At the end, it was showed that ISMS lays the ground for increase supply chain performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Security Management
  • Supply Chain Management
  • supply chain performance
  • information security management system