چالش‌های بازیابی معنایی تصاویر و کاربست نوین اصطلاحنامه‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 کتابخانه ملی ایران

چکیده

امروزه، گسترش فنّاوری‌های رقومی، دسترسی گسترده‌تری را به منابع تصویری موجب شده است. با این حال، گسترش پرشتاب فنّاوری‌های تصویری، رشد شگفت‌آور حجم تصاویر رقومی و رشد روزافزون علائق کاربران برای اطلاعات دیداری، با پیشرفت‌های قابل قیاس در حوزه بازیابی تصاویر، نظام‌های نمایه‌سازی و تعامل با کاربران، پشتیبانی نشده است. در این مطالعه، ابتدا ارزش ذاتی تصاویر و تفاوت‌های عمده واژه و توصیف واژگانی با تصویر و توصیف تصویری مورد بحث قرار گرفته است، سپس ناکارآمدی فنون بازیابی مبتنی بر واژگانی تصاویر به‌علت وابستگی عمیق آنها به ویژگی‌های نحوی (نحوه ترکیب عناصر دیداری) و نیز کاربردهای اصطلاحنامه‌های مبتنی بر واژگان در بازیابی تصاویر و خلأ عمده آنها در محیط‌های اطلاعاتی جدید با عنوان "شکاف معنایی" بررسی شده است. درادامه، محتوای نحوی و محتوای معنایی تصاویر تبیین شده و توجه به خصوصیات ذاتی تصاویر و محتوای آنها در به‌کارگیری اصطلاحنامه‌های مبتنی بر خصوصیات ذاتی تصاویر مورد تأکید قرار گرفته است. درنهایت، کاربست رویکرد اصطلاحنامه ریختاری، یعنی آزمودن چارچوبی اصطلاحنامه‌ای برای شناسایی روابط بین اشیای درون تصاویر جهت ارتقاء فرایند بازیابی تصاویر به‌منظور رفع شکاف معنایی در فرایند بازیابی معنایی تصاویر، پیشنهاد شده و به‌تفصیل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image Semantic Retrieval Challenges and Thesauri Modern Applications

نویسندگان [English]

  • Farahnaz sadoughi 1
  • Ali Valinejadi 1
  • Hafez Mohammad hassanzadeh 2
  • Hamid Bouraghi 3
  • Parisa Pasyar 4
چکیده [English]

Today, images are used in almost every career, and a different range of professional groups use images in their work. They have always been used as a means to convey information. Images are very often used either alone or in compound with text, as they are able to conveying information difficult to depict in words. However, image retrieval based on syntactic features alone does not provide support for various types of queries. There is a mismatch between what the current solutions for this are able to providing, and what we demand from an image retrieval system. This gap between what is possible and what we require, by many authors has been named the "Semantic gap". The focus of this paper was how to obtain successful semantic image retrieval from large image collections. The research investigated some of the difficulties of getting correlate results when searching in image collections. A new tool, the shape thesaurus, was suggested as a step into improving image retrieval. The principal motivation behind this suggestion has been to assess the possibilities of narrowing the Semantic gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Retrieval
  • Image Indexing
  • image semantic retrieval
  • semantic gap
  • shape thesaurus