بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل‌ها از نظر آشنایی، علاقه، و استفاده از فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آگاهی از میزان شکاف دیجیتالی بین نسل‌ها (پسران و والدین) از نظر آشنایی، علاقه، و استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. با توجه به گستردگی جامعه پژوهش، نمونه‌ای هدفمند و غیرتصادفی از پسران و والدین شامل 102 دانش‌آموز پسر سال سوم راهنمایی تحصیلی و اول دبیرستان منطقه 10 آموزش و پرورش تهران و 102 نفر والدین آنها (پدر یا مادر) انتخاب شد و از نظر آشنایی، علاقه، و استفاده از فنّاوری‌هایی مانند اینترنت، پست الکترونیکی، گفتگوی الکترونیکی، تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و غیره مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین کل میزان آشنایی، علاقه، و استفاده والدین از فنّاوری‌ها 04/2 و فرزندان 16/3 است. شکاف میان والدین و فرزندان از نظر آشنایی با فنّاوری اطلاعات 22/1-، از نظر علاقه به فنّاوری اطلاعات 24/1-، و از نظر استفاده از فنّاوری اطلاعات 88/0- است و بین میانگین آشنایی، علاقه، و استفاده از فنّاوری اطلاعات در بین فرزندان و والدین تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Digital Gap between Generations in Terms of the Familiarity, Interest, and Usage of Information and Communication Technology

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Nastaran Zamani Rad 2
1
2
چکیده [English]

: The purpose of this study was to determine the digital gap between generations in terms of the familiarity, interest, and usage of information and communication technology. Research method was analytical survey and a questionnaire was used as a data collection tool. With regard to the broad research population, non-random purposive sampling of boys and parents, including 102 male students of third year secondary schools and first year high schools of region 10 in Tehran and their parents (102 father or mother) were selected and in terms of familiarity, interest, and usage of technologies such as Internet, email, chat, computer games, and mobile phone were studied. The results of research showed that the average amount of familiarity, interest, and usage of technologies in parents was 2/04 and 3/16 for children. The gap between parents and children, in terms of familiarity with IT was -1/22 while -1/24 in terms of interest
and -0/88 in terms of usage of IT. The research hypotheses tests showed that there were significant differences between the average familiarity, interest, and usage of information technology among children and parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Generation gap
  • Digital divide
  • parents and sons