مروری بر نتایج هفت نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 مرکز منطقه ای علوم اطلاع رسانی

چکیده

نظام‌های رتبه‌بندی زیادی در سراسر جهان به رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ملی یا بین‌المللی می‌پردازند که هر یک از آنها دارای شاخص‌های رتبه‌بندی مشابه یا متفاوت از دیگر نظام‌های رتبه‌بندی هستند. حال پرسش آن است که آیا به همه‌ این نظام‌های رتبه‌بندی نیاز است؟ آیا نتایج رتبه‌بندی این نظام‌های رتبه‌بندی که اذعان می‌دارند از شاخص‌های متفاوتی برای رتبه‌بندی استفاده می‌نمایند نیز متفاوت است؟ بنابراین، پژوهش حاضر با توجه به داده‌های گردآوری‌شده از هفت نظام رتبه‌بندی شانگهای، کیواِس، فراینترنشنال، وبومتریکس، هییکت، ذِ، و دانشگاه لیدن به بررسی نتایج آنها پرداخته است. یافته‌‌ها حاکی از آن بود که همبستگی قابل توجهی میان نتایج این هفت نظام رتبه‌بندی بین‌المللی در رتبه‌بندی 50 دانشگاه برتر جهان وجود دارد و این نظام‌ها نوعی موازی‌کاری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها انجام می‌دهند. بیشترین همبستگی میان دو رتبه‌بندی شانگهای- تایمز (ذ)(Spearman's Rho=0.85) بود و پس از آنها دو رتبه‌بندی شانگهای- وبومتریک (Spearman's Rho =0.81) و شانگهای - لیدن (Spearman's Rho=0.80) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود نظام‌های رتبه‌بندی و فهرستی از برخی شاخص‌ها که باید در این نظام‌ها گنجانده شود، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Outcomes of Seven World University Ranking Systems

نویسندگان [English]

 • Mahmood Khosrowjerdi 1
 • Neda Zeraatkar 2
1
2
چکیده [English]

There are many national and international ranking systems rank the universities and higher education institutions of the world, nationally or internationally, based on the same or different criteria. The question is whether we need all these ranking systems? Are the outcomes of these ranking systems as different as they claim? This study collected data from the results of seven major ranking systems including Shanghai, QS, 4International, Webometrics, HEEACT, and Leiden University ranking and analyzed them. Results showed a significant correlation among the outcomes of these international ranking systems in ranking and rating the world's top 50 universities. The highest correlation was between Shanghai - THE (Spearman's Rho = 0.85) Shanghai - Webometrics (Spearman's Rho = 0.81) and Shanghai - Leiden (Spearman's Rho = 0.80). Finally, some suggestions for improving current ranking systems have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • university ranking systems
 • Shanghai
 • webometrics
 • 4International
 • Leiden University Ranking
 • new crown indicator
 • QS
 • Times
 • THE
 • HEEACT