تحلیل استنادی فهرست مواد خواندنی طرح درس‌های پیوسته تحصیلات تکمیلی گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگا‌ه‌های آمریکا: ارائه روشی نوین برای سنجش اثرگذاری پژوهش‌ها بر آموزش

نویسندگان

1 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا از فهرست مواد خواندنی موجود در طرح درس‌های پیوسته می‌توان به‌عنوان یک منبع ارزشمند برای سنجش اثرگذاری پژوهش‌ها بر آموزش استفاده کرد. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تعداد 8043 استناد از 350 طرح درس پیوسته بازیابی‌شده از گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های آمریکا طی سال‌های 2000- 2009 بود. نتایج حاصل از مطالعه همبستگی نشان داد که ارتباط معنی‌دار و مستقیمی میان استنادهای اسکوپوس، آی.اس.آی، پژوهشگر گوگل، و گوگل بوک و استنادهای موجود در فهرست مواد خواندنی طرح درس‌ها در سطح مقالات، مجلات، و کتاب وجود داشته است. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که روش‌های به‌کارگرفته‌شده در پژوهش حاضر را می‌توان به‌عنوان رویکرد نوین و کاربردی برای مطالعه اثرگذاری پژوهش‌ها بر آموزش به‌شمار آورد که در گذشته از طریق روش‌ها و ابزارهای سنتی امکان بررسی کمّی و کیفی آنها وجود نداشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Impact Analysis of LIS Post-Graduate Course Reading Lists in the United State: Proposing a Methodology to Access Educational Impact of Research

نویسندگان [English]

  • Jamshid Sadeghiani 1
  • Kayvan Koosha 2
  • Fatemeh Fahimnia 2
1
2
چکیده [English]

The main aim of this research was to answer this question whether the course reading lists in online syllabuses can be used as a valuable source for research evaluation. The Research population included 8043 citations from 350 online syllabuses from departments of library and information science in the United State during 2000-2009.The results of correlation tests showed that there were significant and direct relationships between Scopus, ISI (WOS), Google Scholar and Google Book citations at article journals and books levels. The results indicated that the methodology applied in this study can be used as a new and applied approach to access the impact of research on education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational impact
  • research impact
  • reading lists
  • online syllabus
  • citation analysis
  • Library and Information Science