ریشه‌یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی

نویسنده

10.35050/JIPM010.2013.032

چکیده

در این طرح، نمای کلی از نرم‌افزار ریشه‌یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌‌رسانی علوم و فناوری تهیه و ارائه گردیده است. عملکرد نرم‌افزار به گونه‌ای است که با ارائه مصدر فعل می‌توان به بن ماضی و بن مضارع آن مصدر دسترسی پیدا کرد. علاوه برآن، تعدادی از افعال که بن مضارع آنها برخلاف روال معمول ساخته می‌شوند نیز به‌عنوان استثناء بیان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to a past and present stemmer for Persian intransitive verbs

نویسنده [English]

  • Shapourreza Berenjian
چکیده [English]

The vast quantity of scientific information has made linguistic analysis almost impossible without application of linguistic software. Stemming is considered to be one of the essentials of information retrieval systems. This paper introduces a stemmer for Persian intransitive verbs, made by the author. In this software, rule-based algorithms and Bruth Force algorithms and also syntactic and morphological analyzers are used. Persian intransitive verbs are generally divided into 8 groups and the rest listed under exceptions, available to users when necessary. This stemmer is able to perform the followings in the shortest time: (1) Identifying infinitives from Persian verb stems 2. Identifying Persian infinitive-maker suffixes (3) Removing infinitive-maker suffixes and providing past stems (4) Removing suffixes and offering present stems (5) Identifying exceptions and offering their stems. This software can be applied in the areas of information retrieval, language teaching, syntax, morphology and grammar writing