نگاشت نقشه علمی نظریه‌های رفتار اطلاعاتی انسان

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش شناخت بهتر حوزه نظریه‌های رفتار اطلاعاتی و ترسیم نقشه علمی این حوزه بود. به همین منظور اطلاعات کتابشناختی ۵۱ نظریه رفتار اطلاعاتی به همراه اطلاعات مآخذ آنها از پایگاه وب آو‌ساینس گرفته شد و مورد تحلیل استنادی، زوج کتابشناختی، و تحلیل موضوعی مآخذ قرار گرفت و روابط استنادی این آثار و مآخذ آنها با نرم‌افزارهای HistCite، Pajek، VOSViewer و Sci2 Tool مورد پردازش و ترسیم قرار گرفت. بررسی نشان داد که بیشترین نظریه‌ها را دانشمندان آمریکایی و متخصصان علوم اطلاعات مطرح کرده‌اند. با این حال متخصصان رشته‌های دیگری مثل روانشناسی و علوم اجتماعی نیز در طرح نظریه‌ها نقش داشته‌اند. همچنین یافته‌ها نشان داد که نظریه‌های رفتار اطلاعاتی تا حد زیادی وام‌دار آثار حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی هستند، امّا از آثار حوزه‌های دیگری مثل جامعه‌شناسی، ارتباطات، روانشناسی، مدیریت، علوم تربیتی وعلوم رایانه نیز استفاده کرده‌اند. هم از نظر زوج کتابشناختی و هم از نظر استناد، حدود چهار پنجم این مجموعه از نظریه‌ها دارای پیوند با یکدیگر بوده و یک شبکه نسبتاً منسجم را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the domain of human information behaviour theories

نویسنده [English]

  • Hamid R. Jamali