بررسی دیدگاه کارکنان دورکار اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران در مورد مزایا و معایب دورکاری

نویسنده

چکیده

فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرات بسیاری بر عرصه‌های مختلف زندگی، از جمله شیوه‌های انجام کار گذاشته است. یکی از این تأثیرات، انجام برخی کارها بدون محدودیت جغرافیایی و دور از محل کار (دورکاری) است. در این شیوه کار، فرد دورکار با کمک امکانات شبکه‌ای در محلی به غیر از محل کار خود و با استفاده از رایانه کارش را انجام می‌دهد و نتیجه کار را به‌صورت الکترونیکی به محل کار خود منتقل می‌نماید. این شیوه کار مزایا و معایب بسیاری به‌دنبال دارد که می‌تواند اجرا و تداوم آن را در سازمان‌ها و اداره‌ها تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، پس از مرور پیشینه موضوع دورکاری و نیز بررسی مزایا و معایب این شیوه کار در سطح جهان، دیدگاه کارکنان دورکاری اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی ج.ا. ایران را در مورد مزایا و معایب دورکاری بررسی کرده است. نتایج نشان داد که دورکاری مزایا و فواید بسیاری برای دورکاران این اداره داشته است و با وجود معایب و مشکلاتی که این شیوه کار برای این گروه داشته است (از جمله ضعف در زیرساخت‌های فنّاوری)، همگی آنها (100 درصد) تمایل به تمدید دورکاری داشته‌اند. همچنین، دورکاران این اداره رضایت بسیار بالایی از دورکاری (53/5) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Viewpoint of Teleworkers in Department of Information Processing about Advantages and Disadvantages of Teleworking

نویسنده [English]

  • Zahra Tahavori
چکیده [English]

Abstract: Information and communication technology has had effects on the different aspects of living, like working ways. One of these effects is to work anywhere, far away office and without geographical limitation. This working method has advantages and disadvantages that can affect on its performance and contituity in organizations and offices. This article reviewed shortly the literature of teleworking and the advantages and disadvantages of teleworking, then surveyed the viewpoint of teleworkers in department of information processing in National Libray and Archives of I.R. of Iran. The results showed that teleworking had benefits and porblems in this department and despite of that fact (especially weakness in techonogical infrastructs), all of teleworkers in research population (100%) tended continue teleworking. Teleworkers had a high satisfaction of teleworking (5/53).