بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم نویسندگی مجلات علم اطلاعات

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

10.35050/JIPM010.2014.038

چکیده

همکاری علمی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و تحلیل داده‌های مرتبط با همکاری علمی یا هم‌نویسندگی یکی از فنونی است که با استفاده از آن می‌توان به ارزیابی فعالیت‌های پژوهشگران پرداخت. تحلیل شبکه هم‌نویسندگی می‌تواند در ارتباط با ساختار و الگوهای هم نویسندگی اطلاعات مفیدی ارائه نماید. روش پژوهش حاضر تحلیل شبکه‌ای است که به بررسی نویسندگان مقالات مجلات علم اطلاعات طی سال-های 1996 تا 2011 می‌پردازد. مجلاتی که دارای ضریب تأثیرگذار بالاتر از 6/0 بودند و سابقه 15 سال نمایه شدن در پایگاه تامسون رویترز را داشتند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مجله انجمن انفورماتیک پزشکی آمریکا با تراکم شبکه 3/0 دارای بالاترین تراکم شبکه هم نویسندگی می‌باشد. ارتباط نسبتاً پایینی در شبکه هم نویسندگی مجلات این حوزه وجود دارد. و شبکه های هم نویسندگی موجود در این مجلات سست و گسسته می‌باشد. نتایج نشان داد که شبکه هم نویسندگی مجلات علم اطلاعات تراکم نسبتاً پایینی دارند. همچنین فشردگی شبکه هم نویسندگی این مجلات پایین است و در نتیجه شبکه هم نویسندگی این مجلات از انسجام پایینی برخوردار است. نتایج مرتبط با شبکه هم نویسندگی در مجلات علم اطلاعات نشان داد که تراکم شبکه این مجلات نسبت به حوزه‌های علوم و علوم پزشکی پایین تر و نسبت به حوزه‌های مدیریت و محاسبات اجتماعی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Density and Size of Co-authorship Networks in Information Science Journals

نویسندگان [English]

  • Faramarz Soheili 1
  • Farideh Osareh 2
1
2
چکیده [English]

Scientific collaboration has always been of interest to
researchers. The analyses of data relating to scientific collaboration is
one of the techniques by which we can evaluate research activities.
Co-authorship network analysis can represent good information
regarding the patterns and structures of co-authorship.
Social network analysis was used as the research method. The
research population included twenty journals of Information Science
which had an impact factor of 0.635 as a minimum from the years
1996 to 2010.
The research findings showed that Journal of the American
Medical Informatics Association with 0/3 network density has a
highest co-authorship network density. Low connection existed in coauthorship
network of Information Science journals and co-authorship
networks of these journals were loose and sparse.
The Results showed that co-authorship networks of information
science journals had a low density. Compactness of this journal is low
and co-authorship networks had a low cohesion. Results of this
research also showed that the density of co-authorship networks of
Information Science is lower than Medical Sciences and higher than
Management and Social Computations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Density
  • Network size
  • information science
  • Co-authorship Network-scientific Collaboration