ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی

10.35050/JIPM010.2014.039

چکیده

هدف از این پژوهش، آگاهی از دیدگاه کاربران نسبت به قابلیت درک و پیش‌بینی-پذیری برچسب‌های بکار رفته برای بازنمون مقوله‌های اطلاعاتی (منوها) در وب‌سایت‌ کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. در این راستا، 10 وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های برتر ایران توسط 30 نفر دانشجویان ارشد و دکتری رشته‌های غیر کتابداری مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش مکاشفه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد برچسب‌های بکار رفته در بیشتر موارد برای کاربران پیش‌بینی‌پذیر نیستند و کاربران برداشت‌های متفاوتی از این برچسب‌ها دارند. این امر کاربران را در مکان یابی اقلام مورد نظر و دسترسی به اطلاعات با تردید مواجه می‌کند. مصاحبه با کاربران نیز این یافته‌ها را تأیید کرد. در پایان با توجه به درک و نظر کاربران، برچسب‌های مناسب برای توصیف مقوله‌های اطلاعاتی شناسایی و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

User's Evaluation of the Predictability of Information Labels in University Library Websites

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah Fattahi
  • Zahra Naseri
چکیده [English]

This study aimed to investigate users' views regarding
the understandability and predictability of labels used for representing
information items (menus) in the websites of Iranian university
central libraries. Library websites of 10 Iranian top-ranked
universities were examined by 30 non-library graduate students. Data
were collected by using semi-structured interviews and heuristic
approach. Results showed that the labels used were not predictable by
users in most cases and users had different perceptions about the
labels. This problem results in users' doubt in locating related items.
Interviews with users confirmed the findings. Some new labels for
representing information items were identified by considering users'
views and perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predictability
  • Understandability
  • labels
  • University Library Websites