تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات)

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه چمران

10.35050/JIPM010.2014.023

چکیده

نظریه‌های متفاوتی همچون نظریه اطلاعات یا ارتباطات شانون، نظریه معناشناختی اطلاعات، نظریه سیبرنتیکی، نظریه کوانتومی اطلاعات و نظریه اطلاعات کوانتومی در زمینه اطلاعات مطرح هستند و هر کدام از دیدگاهی به بررسی اطلاعات می‌پردازند. پژوهشگران درصدد هستند تا دیدگاهی که اصطلاحاً نظریه کوانتومی اطلاعات گفته می‌شود را در این نوشته با استفاده از مبانی و مفاهیم فیزیک کوانتومی، ماهیت اطلاعات و نقش آن را در جریانهای اطلاعاتی مورد بررسی قرار دهند که از جمله این مفاهیم بنیادین در فیزیک کوانتومی می‌توان به دوگانگی موجی/ ذره‌ای، عدم قطعیت هایزنبرگ، تداخل، اثر تونل، اصل مکمیلت بور، گربه شرودینگر و امثال آن اشاره کرد. در این مقاله، به برخی از این مفاهیم اشاره شده و پس از توضیح مختصری در مورد آنها، به تطبیق این مفاهیم با دنیای اطلاعات پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretting Information Based on Quantum Theory of Physics (Quantum Theory of Information)

نویسندگان [English]

  • Mitra pashootanizadeh 1
  • Mortaza kokabi 2
چکیده [English]

There are different theories on information as Shannon's
Information or Communication Theory, Semantic Theory of
Information, Cybernetics Theory, Quantum Theory of Information
and Quantum Information Theory, each one viewing information
from a different point. In this paper researchers used the
foundamental concepts of quantum physics such as Wave/Particle
duality, Complementarity, Uncertainty principle, Schrödinger's cat &
so on to explain the nature of information and its role in information
environments & flows. These concepts were introduced sequentially
and Quantum Theory of Information was interpreted eventually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Physics
  • Quantum Theory of Information
  • Quantum Information Theory