رصد روندهای علمی: روش ها و معیارهای علم سنجی و تغییر نقش کتابداران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه خوارزمی

10.35050/JIPM010.2014.024

چکیده

با رشد حوزه های دانش، انتشارات علمی نیز به سرعت توسعه یافته و
در نتیجه این رشد، رصد روندهای پژوهشی در حوزه های گوناگون علم د شوار
شده است. مهم ترین کاربرد ترسیم این روندها از طریق معیارها و روش های
علم سنجی، ارزیابی و ارزش گذاری منابع اطلاعاتی است. این مقاله ضمن بررسی
روش های گوناگون رصد روند علمی و ارزش گذاری تأثیر علمی از ابتدا
تاکنون - شامل روش های مرور و داوری توسط همتایان، کتابسنجی، روش های
مبتنی بر وب، شبکه های اجتماعی و آلتمتریکس - به نقش کتابداران در استفاده
از معیارهای گوناگون رصد روند علمی و ارزش گذاری علم و توسعه آنها
می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کنار معیارهای سنجش تأثیر
علمی، ساخت و توسعه معیارهای جدی د همگام با تغییر محیط توسعه علمی
ضروری است. کتابداران با بینشی که از روند رشد علم دارند با خلق معیارهای
جدید و توسعه معیارهای موجود می توانند همواره در مسیر توسعه علم،
یاری رسان محققان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tracing Scientific Trends: Scientometrics Methods and Metrics, and the Change in Librarians’ Roles

نویسندگان [English]

  • Sahar Mehraban 1
  • Yazdan Mansourian 2
1
2
چکیده [English]

Along with the growth of science domains, scientific
publications are also rapidly developing and as a result of this growth,
tracing research trends in various domains of science becomes more
difficult. The main use of tracing research trends by scientometrics
methods and metrics is in assessment and evaluation of information
resources. This paper reviews various methods of tracing the due
trends (including peer review, bibliometric methods, web-based
methods, and social networks, altmetrics) and studies the role of
librarians in using and developing different criteria for monitoring
and evaluating the process of science production. The results show
that metrics for measuring the scientific impact should be created and
developed in consistance with the development of scientific
environment. As a result, librarians should develop new methods to
carry out their role as scholarly communication specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • metrics of scientific impact
  • scientific trends tracing
  • Scientometrics